Ås kunstforening har siden 1971 stilt ut mange nasjonale og internasjonale kunstnere og arrangert en rekke aktiviteter som utstillinger, kurs- og studieaktiviteter, formidling av kunst gjennom foredrag, omvisninger på utstillinger underkyndig ledelse, kunst på kino og allment kulturarbeid.

Fotoprosjekter

PROSJEKTER


Odd Vangen ble valgt til styreleder for Ås kulturråd. Nå skal den erfarne organisasjonsmannen lede arbeidet med å samle kulturorganisasjonene i Ås slik at kommunen får et styrket og attraktivt kulturtilbud innen hele kulturfeltet.

Ås kunstforening, Pilares Eiendom og kunstnerne Ann Kristin Aas og Ellen K. Solberg har slått seg sammen for å bidra i utviklingen av en skulptursti i tilknytning til utviklingsområdet ved Langbakken i Ås.

I 2021 ble ti kunstforeninger i Norge valgt ut til å delta i NåDa2-prosjektet til Norske Kunstforeninger. Kunstforeningene hadde ansvar for gjennomføringen lokalt og måtte selv utvikle sine individuelle prosjekter med valg av kulturminne og kunstnere. Ås kunstforening valgte Ås sitt fremste kulturminne: Nøstvetkulturen og tre flotte kunstnere.

Ås kunstforening og Teater Leikhus ønsker alle velkommen til teaterforestillingen "touch grass" på Nøstvetboplassen på Sjøskogen/Vinterbro. Forestillingen er foreningens NÅDa-prosjekt, og er inspirert av Nøstvetkulturen på Sjøskogen ved Vinterbro.