NåDa: Utendørsforestilling på Nøstvetboplassen

30.06.2023
Velkommen til en utendørsforestilling på Nøstvetboplassen!


Ås kunstforening og Teater Leikhus ønsker alle velkommen til teaterforestillingen "touch grass" på Nøstvetboplassen på Sjøskogen/Vinterbro. Forestillingen er foreningens NÅDa-prosjekt, og er inspirert av Nøstvetkulturen på Sjøskogen ved Vinterbro. 

Publikum inviteres til å gå rundt på område og oppleve det som skjer. Forestillingen passer for alle i alle aldre og er gratis. Det blir enkel servering og åpning av fotoutstilling Kl 15.00. Fotoutstilling er bilder av Vilma Bækkevold Aalerud som formidler prosessen med NåDa-prosjektet. 

Prosjektet eies og ledes av Ås kunstforening. Faglig gjennomføres prosjektet av kunstnerne ved Teater Leikhus, Lise Andrea og Eva Rosemarijn, og billedkunstner Kjersti Austdal.

"touch grass er Ås kunstforening sitt NåDa-prosjekt, som er støttet av Norske kunstforeninger, Sparebankstiftelsen DNB, Ås kommune, Ås historielag, Vikfo, Dyster gård og Nordby menighetetssenter (lån av lokale) 

FORESTILLING 2023

"touch grass"

UTENDØRS TEATERFORESTILLING 
Del av NåDa Ås-prosjektet. Inspirert av steinalderkulturen
Nøstvet. 

ARRANGØR: 
Ås kunstforening i samarbeid med Teater Leikhus og Kjersti Austdal

STED: Nøstvetboplassen på Sjøskogen / Vinterbro


DAG & TID

Søndag  20. august  kl 14.00 - 16.00
Forestillingen starter kl 14.00 
Det blir enkel servering og åpning av fotoutstilling Kl 15.00.

Ingen påmelding er nødvendig, bare å møte opp! 
Forestillingen varer omlag en time, og publikum står fritt til å komme og gå som de vil i den perioden. 

PARKERING
Det er parkeringsplass på Vinterbro senter. Derfra er det en 10-15 min gåtur (som er skiltet). 

KUNSTUTSTILLING

Kostymene til forestillingen stilles ut i Ås kulturhus under Barnas Verdensdag
Fredag 22. september kl 18.00 (Åpning)
Lørdag 23. september kl 12.00-16.00
Sandag 24. september kl 1200-16.00 


Av Knut Werner Lindeberg Alsén

Kostymer til utstillingen. Foto: Vilma Bækkevold Aalerud
Kostymer til utstillingen. Foto: Vilma Bækkevold Aalerud
Kostymer til utstillingen. Foto: Vilma Bækkevold Aalerud
Kostymer til utstillingen. Foto: Vilma Bækkevold Aalerud
Kostymer til utstillingen. Foto: Vilma Bækkevold Aalerud
Kostymer til utstillingen. Foto: Vilma Bækkevold Aalerud
Bilde fra fotoutstillingen. Foto: Vilma Bækkevold Aalerud
Bilde fra fotoutstillingen. Foto: Vilma Bækkevold Aalerud
NåDa Ås


NåDa-prosjektet er et samtidskunstprosjekt som skal gi unge i alderen 13 til 19 år førstehåndskjennskap til kunstneriske metoder og innsikt i arbeidet til en kunstforening. 

Prosjektet er del av ti NåDa-prosjekter som går parallelt over hele Norge. Utgangspunktet for ÅS kunstforening er steinalderkulturen Nøstvet som har fått sitt navn etter det første funnet på Sjøskogen, et område tilknyttet Nøstvetgården på Vinterbro.

«touch grass» gjennomføres med verksteder i Nordy og avsluttes med en forestilling på Nøstvetboplassen på Sjøskogen i august og kunstutstilling i Ås kulturhus i september. 

Under forestillingen inviteres publikum til å gå rundt på område og oppleve det som skjer. Forestillingen passer for alle i alle aldre og er gratis.

Prosjektet som er kalt «touch grass», ledes faglig og gjennomføres av kunstnerne Teater Leikhus (Lise Andrea Grimelund-Kjelsen og Eva Rosemarijn) og billedkunstner Kjersti Austdal. 

NåDa Ås er støttet av Norske kunstforeninger, Sparebankstiftelsen DNB, Ås kommune, Ås historielag, Vikfo, Dyster gård og Nordby menighetssenter (lån av lokale). 

Dette er et kunstprosjekt som leter etter ungdommer mellom 13 og 18 år. Deltakerne kan velge om de vil være med på å skape forestilling eller lage kostymer til forestillingen. Eller begge deler! Kostymene blir stilt ut i Ås kulturhus etter forestillingen, som en kunstutstilling. Det er gratis å delta.

Fakta om prosjektet

Organisering 
Ås kunstforening er eier og prosjektleder. Prosjektlederne fra foreningen bidrar frivillig som del av foreningen. Det kunstfaglige ansvaret og gjennomføringen drives av de profesjonelle samtidskunstnere, som får betalt for arbeidet. 

Kunstfaglig ledes prosjektet av Teater Leikhus, sammen med Kjersti Austdal. NåDa-Ås ledes av Knut Werner Lindeberg Alsén og Dan Aamlid, begge styremedlemmer i foreningen. Prosjektet underveis vært i dialog med arkeolog og seksjonsleder Øystein Amundsen i Viken fylkeskommune og Ås historielag.

Gjennomføring:
Kunstnerne har gjennomført workshops, der de sammen med ungdommer har utviklet en forestillingen som skal levendegjøre den gamle kulturen og sette dette inn i vår samtid. Som del av forestillingene er det også utarbeidet kostymer som også skal leve videre som selvstendige kunstverk. 

Prosjektet avsluttes med en utendørs forestilling på selve kulturminnet på Sjøskogen og en kunstutstilling av de kostymene i Ås kulturhus. Det er et ønske at utstillingen blir et selvstendig kunstverk som skal leve videre i utstillingslokaler eller andre offentlige rom. All økonomisk støtte går uavkortet til arbeidet kunstnerne gjør med ungdommene, aktivitetene og materialet til skulpturene.

Etterbruk
Det er en intensjon at prosjektet skal bidra til positiv etterbruk, derfor vil foreningen med «touch grass» bidra til å sette søkelys på og øke kunnskapen om og revitalisere det flotte kulturminnet på Sjøskogen. Her vil foreningen blant annet samarbeide med Ås historielag og andre lokale aktører. Det er viktig for Ås kunstforening at prosjektet blir forankret i Vinterbro og Nordby, slik at dette kan leve videre blant ungdommer, kommunen, skoler, foreninger, næringsliv og enkeltpersoner.

Støttespillere
NåDa Ås er foreløpig støttet økonomisk av Sparebankstiftelsen DNB, Ås kommune, Ås historielag, Vikfo, Dyster gård og Nordby menighetssenter. Som del av gjennomføringen har Ås kunstforening og kunstnerne samarbeidet med ulike kompetansemiljøer, slik som Viken fylkeskommune og Ås historielag.  

Siden NåDa-prosjektet skal være godt forankret i området til kulturminnet, er alle verksteder og forestillingen lagt til på Nordby menighetssenter og Nøstvetboplassen på Sjøskogen.