Ås kunstforening har i mange år bidratt til å fylle opp med ny kunnskap og gitt inspirasjon til våre medlemmer. 

Til høsten arrangerer vi to kurs hvor man kan lære mer om formidling av kunst i pressen og på sosiale medier.   

Kurs og workshop

Vi går gjennom ulike muligheter og gode tips ved formidling av kunst på Instagram, Facebook og LinkedIn. Det blir også litt om hvilke muligheter som ligger i sosiale medier med tanke på annonsering.