Ås kulturråd er stiftet 

03.06.2024

Odd Vangen ble valgt til styreleder for Ås kulturråd. Nå skal den erfarne organisasjonsmannen lede arbeidet med å samle kulturorganisasjonene i Ås slik at kommunen får et styrket og attraktivt kulturtilbud innen hele kulturfeltet. 

Torsdag kveld 30. mai møtte representanter fra 19 foreninger til det historiske stiftelsesmøtet. Det er første gang Ås får en frittstående paraplyorganisasjon for kulturlivet. Totalt deltok 30 personer på møtet, deriblant ledere og frivillige fra foreningene og studenter. Politikere, ansatte i kommunen og andre deltok som observatører.   

Følgende ble valgt inn i styret Ås kulturråd: Bilde av styret:  Fra venstre bak: Torstein Hvattum (Ås historielag), Odd Lilleby (Lions Club Ås), Lise Benette Hovd (Ås Vinklubb), Knut Werner Lindeberg Alsén (Ås kunstforening) og Dan Aamlid (New Now International Forum of Photography & Visual Culture). Fra venstre nede: Tina Olguin (Ås Internasjonale Kvinnegruppe), Grete Schau (ÅsEnsemblet) og Odd Vangen (Ås kunstforening). Sissel Haugen (Ås Husflidslag) var ikke til stede under fotograferingen. Foto: Dan Aamlid
Følgende ble valgt inn i styret Ås kulturråd: Bilde av styret: Fra venstre bak: Torstein Hvattum (Ås historielag), Odd Lilleby (Lions Club Ås), Lise Benette Hovd (Ås Vinklubb), Knut Werner Lindeberg Alsén (Ås kunstforening) og Dan Aamlid (New Now International Forum of Photography & Visual Culture). Fra venstre nede: Tina Olguin (Ås Internasjonale Kvinnegruppe), Grete Schau (ÅsEnsemblet) og Odd Vangen (Ås kunstforening). Sissel Haugen (Ås Husflidslag) var ikke til stede under fotograferingen. Foto: Dan Aamlid
Odd Vangen ble valgt til styreleder for Ås kulturråd. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Odd Vangen ble valgt til styreleder for Ås kulturråd. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Bilde av noen av de som deltok på stiftelsesmøtet. Foto: Dan Aamlid
Bilde av noen av de som deltok på stiftelsesmøtet. Foto: Dan Aamlid

Tekst: Knut Werner Lindeberg Alsén

Samle og synliggjøre
Odd Vangen forteller at hovedformålet til foreningen er å samle kulturorganisasjonene innenfor alle kulturformer i Ås, og arbeide for så vel frivillige, amatører og profesjonelle. 

 - Ås kulturråd skal samle og synliggjøre det varierte kulturlivet i kommunen, samtidig som vi skal være rådgivende organ og bindeledd i saker om kultur, og høringsinstans for alle kultursaker i Ås kommune. Vi skal straks gå i gang med å etablere en samarbeidsavtale med Ås kommune og opprette jevnlige dialogmøter med både kommuneadministrasjonen og politikerne, sier Vangen. 

Han forteller at Ås kulturråd er en medlemsforening for lag, foreninger og organisasjoner som arbeider med kultur som virkefelt i Ås kommune. Ett av formålene er å samordne saker av felles interesse for medlemsorganisasjonene, og fremme disse overfor aktuelle myndigheter og andre målgrupper. Kulturrådet skal arbeide for å synliggjøre kulturarbeid som en vesentlig bidragsyter til samfunnsutviklingen og innbyggernes livskvalitet i Ås. 

Kulturens felles interesser på dagsorden
- Det er gledelig at Ås Kulturråd i går kveld ble stiftet og at kulturinteressene nå er samlet i ett felles råd. Jeg har stor tro på at dette vil bidra kraftig til at kulturarbeidet i Ås vil stå sterkere og fremstå samlet overfor næringsliv og kommunen. Under Odd Vangens erfarne ledelse og med et styre bestående av dyktige og engasjerte medlemmer, er jeg sikker på at kulturens felles interesser nå blir satt på dagsorden, sier Nils Sopp (H), som er politisk leder for Hovedutvalg for oppvekst og kultur i Ås kommune. Sopp deltok som observatør under møtet.

Samlende faktor for kulturlivet
- Gratulerer. Jeg gleder meg til samarbeidet med Ås kulturråd. Jeg forventer at rådet både utfordrer og hjelper kommunens administrasjon og folkevalgte organer og løfter en offentlig samtale om kulturens rolle, muligheter og utfordringer i Ås, nå og i fremtiden. Dette sier kultursjef Kim Stian Gjerdingen Bakke som deltok som observatør. 

 - Jeg mener kulturrådet blir en samlende faktor for kulturlivet som sammen med kommunen ser mulighetene og finner de gode løsningene, sier Gjerdingen Bakke, som fortsetter: 

- Engasjementet på stiftelsesmøtet var stort, og interimstyret har nå en viktig jobb å gjøre frem mot første årsmøte med å samle kulturlivet, finpusse vedtektene og starte dialogen med kommunen. Jeg gleder meg allerede til første møte med dem, sier han.

Styret for Ås kulturråd
Følgende ble valgt inn i styret Ås kulturråd: Styreleder Odd Vangen, nestleder Knut Werner Lindeberg Alsén, kasserer Dan Aamlid og styremedlemmene Grete Schau, Sissel Haugen, Odd Lilleby og Torstein Hvattum. Lise Benette Hovd og Tina Olguin ble valgt inn som varamedlemmer.

Følgende organisasjoner signerte stiftelsesdokumentet som er på vei til Brønnøysundregistrene: Brønnerud Grendehus, Lions Club Ås, New Now International Forum of Photography & Visual Culture, Ås Bygdekvinnelag, ÅsEnsemblet, Ås historielag, Ås Husflidslag, Ås Internasjonale Kvinnegruppe, Ås Korforening, Ås kunstforening, Ås Mållag, Ås Jente- og guttekorps, Ås og Vestby Musikkorps, Ås Rotary klubb, Ås Seniorkor, Ås Vinklubb og Studentsamfunnet i Ås. 

Initiativet til Ås kulturråd
Ås kunstforening, Ås historielag, Lions Club Ås og Ås Bygdekvinnelag tok initiativet til å opprette Ås kulturråd. 

- Vi vet at kulturlivet i Ås er svært mangfoldig, og kulturaktørene er fordelt på mange på ulike arenaer. Mange byer og tettsteder har etablert kulturråd. Nå mener vi tiden er moden for å samle kulturaktørene i Ås kommune. Derfor tar vi initiativet til å opprette et kulturråd i Ås. Målet er at vi kan stå sammen for et rikere kulturliv i Ås, sa styreleder Knut Werner Lindeberg Alsén i Ås kunstforening.

Ås kunstforening hadde fått med seg Ås historielag, Lions Club Ås og Ås Bygdekvinnelag til å stifte Ås kulturråd og inviterte lag lag, foreninger og organisasjoner til å delta i stiftingen av kulturrådet. Idretten ble ikke invitert fordi den allerede har Ås idrettsråd.

- Timingen er god. Kommunens Temaplan for kultur er høyt på dagsorden både politisk og administrativt. Ås kunstforening skal være en konstruktiv medspiller i dette arbeidet, det ligger til vårt mandat. Ås kunstforening har i sitt formål at vi foruten å formidle kunst også skal bidra til å synliggjøre kunstuttrykk som del av kulturen i Ås, samt være en rådgivende part for Ås kommune i kunst- og kulturpolitiske saker, sier Lindeberg Alsén.

De fire organisasjonene mener at kulturlivet blir sterkest når man står samlet. Rådet skal være en frittstående paraplyorganisasjon for lag, foreninger og organisasjoner som arbeider med kultur som virkefelt i Ås kommune. Les mer om invitasjonen