Ås kunstforening har jevnlige kunstsamtaler om kunst og kunsthistorie. Innholdet i disse samtalene er intervjuer med kunstnere og kunstrelaterte foredrag. 

KUNSTSAMTALER


I forbindelse med åpningen av nye Åsgård skole inviterer kunstkonsulent Marius Wang i samarbeid med Ås Kunstforening til presentasjon av utsmykningsprosjektet på skolen. Wang er også styremedlem i Ås kunstforening.

Ås kunstforening inviterer til kunstforedrag med kurator, kunsthistoriker og forfatter Arnt Fredheim. 29. februar tar forfatteren oss med på en kunsthistorisk reise gjennom årtusenene og gjennom forskjellige deler av kunst og litteraturhistorien.