Første del av NåDa Ås "touch grass" er gjennomført

23.08.2023

Ås kunstforening og Teater Leikhus gjennomførte første del av NåDa Ås - touch grass. På Nøstvetboplassen på Sjøskogen ved Vinterbro.

At det regnet under den integrerte forestillingen på det arkeologiske funnstedet på Nøstvetboplassen, satte en ekstra fin spiss på utendørsforestillingen. Les mer om forestillingen. 

Tekst: Knut Werner Lindeberg Alsén

Blant de frammøtte ble det flere samtaler omkring revitalisering av det viktige kulturminnet vi har i Ås. Det er blant annet et stort behov bedre skilting til Nøstvetboplassen. Det kan være en god start. Dessuten må tiltak for kulturminnet Nøstvet følges opp slik det er beskrevet i den nye kulturminneplanen, som er vedtatt av politikerne i Ås.  

Stor takk til dere som møtte opp i går og så og deltok på forestillingen. Takk til dere ungdommer som bidro til at dette ble en spennende forestilling, 

OG: megastor takk og ære til våre NåDa-kunstnere Lise Andrea Grimelund-Kjelsen, Eva Rosemarijn (Teater Leikkhus og billedkunstner Kjersti Austdal for flott gjennomføring, sammen med ungdommene. 

Ås kunstforening ønsker også å takke Norske kunstforeninger, Ås kommune, Ås historielag, VIKFO og Dyster Gård for støtte til NåDa Ås. Takk også til Nordby Menighetssenter som har lånt oss gratis lokaler til gjennomføringen av kostyme- og teaterverkstedene.

Del 2 av NåDa Ås blir en kunstutstilling i Ås kulturhus den 23. og 24. september, som del av Barnas Verdensdag i Ås. Da skal vi stille ut kostymene som ble benyttet under forestillingen i går. I tillegg viser vi en kunstfilm fra prosjektet laget at Teater Leikhus, samt en fotografisk beskrivelse av prosjektet og kostyme- og teaterverkstedene.

Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Om NåDa Ås 

NåDa-prosjektet er et samtidskunstprosjekt som skal gi unge i alderen 13 til 19 år førstehåndskjennskap til kunstneriske metoder og innsikt i arbeidet til en kunstforening.

Prosjektet er del av ti NåDa-prosjekter som går parallelt over hele Norge. Utgangspunktet for ÅS kunstforening er steinalderkulturen Nøstvet som har fått sitt navn etter det første funnet på Sjøskogen, et område tilknyttet Nøstvetgården på Vinterbro.

Prosjektet som er kalt «touch grass», ledes faglig og gjennomføres av kunstnerne Teater Leikhus (Lise Andrea Grimelund-Kjelsen og Eva Rosemarijn) og billedkunstner Kjersti Austdal. 

Etterbruk
Det er en intensjon at prosjektet skal bidra til positiv etterbruk, derfor vil foreningen med «touch grass» bidra til å sette søkelys på og øke kunnskapen om og revitalisere det flotte kulturminnet på Sjøskogen. Her vil foreningen blant annet samarbeide med Ås historielag og andre lokale aktører. Det er viktig for Ås kunstforening at prosjektet blir forankret i Vinterbro og Nordby, slik at dette kan leve videre blant ungdommer, kommunen, skoler, foreninger, næringsliv og enkeltpersoner.

Takk til de som har gitt oss støtte. 

Takk også til Nordby Menighetssenter som har lånt oss gratis lokaler til gjennomføringen av kostyme- og teaterverkstedene.