Samarbeid om skulptursti med rødlista dyrearter

05.04.2024

Ås kunstforening, Pilares Eiendom og kunstnerne Ann Kristin Aas og Ellen K. Solberg har slått seg sammen for å bidra i utviklingen av en skulptursti i tilknytning til utviklingsområdet ved Langbakken i Ås. 

Målet er å lage tre skulpturer som retter fokus på arter og naturtyper som har risiko for å dø ut eller å forsvinne, og som kan binde området bedre sammen med Ås sentrum. 

Prosjektet forutsetter ekstern finansiering. 

SKULPTURSTI 2024-2026

"Skulptursti Langbakken"

Prosjektet er en skulptursti med rødlista dyrearter fra nærområdet. 

ARRANGØR: 
Ås kunstforening i samarbeid med Ann Kristin Aas, Ellen K. Solberg og Pilares Eiendom. 

STED: Langbakken, Ås 


DAG & TID

Sommer 2024 - høsten 2026

Av Knut Werner Lindeberg Alsén

Gaute Høyland, Ellen K. Solberg, Ann Kristin Aas og Knut Werner Lindeberg Alsén samlet på Ås stasjon. Foto: Anders Brekke / Ås Avis
Gaute Høyland, Ellen K. Solberg, Ann Kristin Aas og Knut Werner Lindeberg Alsén samlet på Ås stasjon. Foto: Anders Brekke / Ås Avis
Ellen K. Solberg og Ansiktsløs mann i Prinsesse Ingrid Alexandras Skulpturpark. Foto: Privat
Ellen K. Solberg og Ansiktsløs mann i Prinsesse Ingrid Alexandras Skulpturpark. Foto: Privat
Kanin i trøbbel i Prinsesse Ingrid Aleksandras skulpturpark. Foto: Privat
Kanin i trøbbel i Prinsesse Ingrid Aleksandras skulpturpark. Foto: Privat
Den store marken og Ellen K. Solberg i Prinsesse Ingrid Aleksandras skulpturpark. Foto: Privat
Den store marken og Ellen K. Solberg i Prinsesse Ingrid Aleksandras skulpturpark. Foto: Privat
Ann Kristin Aas og Ellen K. Solberg ledet NåDa-prosjektet til Rygge kunstforening. Foto: Privat
Ann Kristin Aas og Ellen K. Solberg ledet NåDa-prosjektet til Rygge kunstforening. Foto: Privat

Samarbeid om skulptursti med rødlista dyrearter fra nærområdet

(Pressemelding) 

Ås kunstforening, Pilares Eiendom og samtidskunstnerne Ann Kristin Aas og Ellen K. Solberg har slått seg sammen for å bidra i utviklingen av en skulptursti i tilknytning til utviklingsområdet på Langbakken. Målet er å lage tre skulpturer som retter fokus på arter og naturtyper som har risiko for å dø ut eller å forsvinne, og som kan binde området bedre sammen med Ås sentrum.

- Ås sentrum er i stor transformasjon, og det er mye snakk om kulturens rolle i denne utviklingen. Ås kunstforening har satt seg som ambisjon å være en konstruktiv bidragsyter i stedsutviklingen, og å bidra til å berike kulturlivet i Ås for fremtiden. Kall det gjerne en prosess som der kultur er en positiv drivkraft stedsutviklingen i Ås, sier Knut Werner Lindeberg Alsén som er styreleder i Ås kunstforening.

Glad for henvendelsen
Prosjektet har oppstått etter en henvendelse fra samtidskunstnerne Ann Kristin Aas og Ellen K. Solberg, som har ideen med å lage skulpturer i Ås som skal gjennomføres sammen med barn og unge i nærmiljøet.

- Ås kunstforeningen er svært glad for henvendelsen. Under forutsetning av at vi klarer å skaffe ekstern finansiering, passer dette prosjektet perfekt i Ås og hos Ås kunstforening. Foreningen har i det siste hatt flere kunstutstillinger omkring temaet klima og miljø, og flere kommer. Ås har et internasjonalt kompetansemiljø på området. Her gjøres inngrep i naturen på grunn av utbygging drevet av befolkningsvekst. Kommunen har mange kunstinteresserte, og vi har mye kunst i det offentlige rom. Sammen med kunstnerne Ann Kristin Aas og Ellen K. Solberg håper vi nå på å få bidratt til en skulptursti som setter fokus på klima og miljø laget av barn og unge, sier Lindeberg Alsén.

Svært erfarne kunstnere
Ås kunstforeningen skal lede prosjektet og Ann Kristin Aas og Ellen K. Solberg skal ha ansvaret for det kunstneriske innholdet. De er begge svært erfarne kunstnere, både med kunst i offentlige rom-prosjekter og separatutstillinger. De har erfaring med kunstprosjekter som setter søkelys på rødlista dyrearter fra nærområdet, og de har begge gjennomført prosjekter sammen med barn og unge i flere sammenhenger.

Ellen K. Solberg jobber med skulpturer i alle størrelser, og har blant annet laget tre store skulpturer til Prinsesse Ingrid Alexandras Skulpturpark i Slottsparken, et kunstprosjekt der barn deltok i utsmykkingen av Slottsparken. Ann Kristin Aas jobber blant annet med landskapskunst, skulpturer og installasjoner, og har lang erfaring med prosjektledelse. Aas jobber nå med en skulptur som skal være en del av en Skulpturrute på Wergelandshaugen i Eidsvoll.

– Vi er svært opptatt av å jobbe med kunstprosjekter som kan belyse konsekvenser av menneskelig inngripen og hva det kan ødelegge for artsmangfoldet. Vi ser viktigheten av å engasjere barn og unge i å ta del i kunstneriske prosesser hvor problemstillinger rundt disse temaene utforskes, sier de to kunstnerne. 

Transformasjon av Langbakken 
På spørsmål om hvordan stemningen blant innbyggere i Ås har vært for dette utbyggingsprosjektet, svarer prosjekteier Gaute Høyland i Pilares Eiendom dette:

- Vi opplever at prosjektet generelt har blitt tatt godt imot i Ås. Transformasjon av en grå næringstomt til et nytt nabolag vil selvsagt innebære endring, men vi føler at vi gjennom godt arbeid over tid klarer å skape en tillit og troverdighet til det som skal skje; både med tanke på arkitektur, bærekraft og hvordan man forholder seg til naboer og lokalmiljø, sier Høyland.

- En positiv ting med transformasjonen av Langbakken er at det i hovedsak er arealer som allerede er i bruk til diverse formål. Området i dag har en bilbutikk, en større grusplass, og utleie til diverse mindre bedrifter – med andre ord lite konfliktfylt med tanke på nedbygging av natur. Vi håper å kunne ivareta så mange av de fine furutrærne nordvest i vårt planområde; den eneste delen av vår tomt som har noe naturkvalitet i dag, forteller Høyland. 

Bakgrunn for prosjektet:
Ungdomsprosjektet «Skulpturstien Langbakken» er en naturlig videreføring av samtidskunstprosjektet NåDa som Ås kunstforening avsluttet i høsten 2023. 

NåDa-prosjektet var et samtidskunstprosjekt med fokus på kulturminner, ungdom og samtidskunst, som skulle gi unge i alderen 13 til 19 år førstehåndskjennskap til kunstneriske metoder og innsikt i arbeidet til en kunstforening. NåDa var organisert av Norske kunstforeninger og støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

Prosjektet til Ås var del av ti NåDa-prosjekter som gikk parallelt over hele Norge. Utgangspunktet for Ås kunstforening var steinalderkulturen Nøstvet, som har fått sitt navn etter det første funnet på Sjøskogen, et område tilknyttet Nøstvetgården på Vinterbro.

Ann Kristin Aas og Ellen K. Solberg ledet NåDa-prosjektet til Rygge kunstforening. Skulpturstien i Ås er en videreføring av prosjektet i Rygge.