Invitasjon til å stifte Ås kulturråd 

30.04.2024

Ås kunstforening, Ås historielag, Lions Club Ås og Ås Bygdekvinnelag har tatt initiativet til å opprette Ås kulturråd. 

Nå innkaller vi til stiftelsesmøte torsdag 30. mai. 

Initiativgruppen. Fra venstre: Dan Aamlid og Odd Vangen fra Ås kunstforening. Gro Johnsen fra Lions Club Ås og Ås Bygdekvinnelag, Arne Hågensen fra Ås historielag og Knut Werner Lindeberg Alsén fra Ås kunstforening. Foto: Dan Aamlid
Initiativgruppen. Fra venstre: Dan Aamlid og Odd Vangen fra Ås kunstforening. Gro Johnsen fra Lions Club Ås og Ås Bygdekvinnelag, Arne Hågensen fra Ås historielag og Knut Werner Lindeberg Alsén fra Ås kunstforening. Foto: Dan Aamlid

Tiden er moden 

Felles pressemelding fra Ås kunstforening, Ås historielag, Lions Club Ås og Ås Bygdekvinnelag 

- Vi vet at kulturlivet i Ås er svært mangfoldig, og kulturaktørene er fordelt på mange på ulike arenaer. Mange byer og tettsteder har etablert kulturråd. Nå mener vi tiden er moden for å samle kulturaktørene i Ås kommune. Derfor tar vi initiativet til å opprette et kulturråd i Ås. Målet er at vi kan stå sammen for et rikere kulturliv i Ås, sier styreleder Knut Werner Lindeberg Alsén i Ås kunstforening.

Ås kunstforening har fått med seg Ås historielag, Lions Club Ås og Ås Bygdekvinnelag til å stifte Ås kulturråd og inviterer nå lag, foreninger og organisasjoner til å delta i stiftingen av kulturrådet. Men idretten er ikke med fordi den allerede har Ås idrettsråd.

- Timingen er god. Kommunens Temaplan for kultur er høyt på dagsorden både politisk og administrativt. Ås kunstforening skal være en konstruktiv medspiller i dette arbeidet, det ligger til vårt mandat. Ås kunstforening har i sitt formål at vi foruten å formidle kunst også skal bidra til å synliggjøre kunstuttrykk som del av kulturen i Ås, samt være en rådgivende part for Ås kommune i kunst- og kulturpolitiske saker, sier Lindeberg Alsén.

De fire organisasjonene mener at kulturlivet blir sterkest når man står samlet. Rådet skal være en frittstående paraplyorganisasjon for lag, foreninger og organisasjoner som arbeider med kultur som virkefelt i Ås kommune. Nå inviterer de til stiftelsesmøte av Ås kulturråd torsdag 30. mai. 19.00 på BIT Innovasjonssenter i Ås sentrum.

- Etter vår mening skal Ås kulturråd være en tydelig stemme som fremmer og synliggjør kulturlivet og være en aktiv pådriver for best mulige rammevilkår for kulturlivet i Ås kommune. Kulturrådet skal bidra til å styrke kulturen som politikkområde i kommunen. Rådet må samordne saker av felles interesse for medlemsorganisasjonene og fremme disse overfor myndigheter og andre aktuelle målgrupper, sier styreleder Arne Hågensen i Ås historielag.

De fire foreningene mener at Ås kulturråd bør bli et foretrukket rådgivende organ og et bindeledd mellom kulturlivet i Ås og kommunen i saker om kultur. Eksempelvis mener vi at kulturrådet skal være en konstruktiv aktør i arbeidet med den nye Temaplanen for kultur som Ås kommune har satt i gang, sier Hågensen. Det må også bli en viktig høringsinstans for kultursaker i kommunen avslutter han.

- Vi ønsker å bidra til at det opprettes en formell samarbeidsavtale mellom Ås kommune og Ås kulturråd, slik at kommunen kan arbeide aktivt for at Ås skal ha et godt og attraktivt kulturtilbud i hele kulturfeltet og innenfor alle kulturformer, både frivillig, amatør og profesjonelt, sier begge styrelederne.

De understreker at Ås kulturråd ikke skal uttale seg på̊ vegne av enkeltmedlemmer i rådet, og at rådet skal være partipolitisk nøytralt.

Medlemmer
De fire initiativ-organisasjonene mener at Ås kulturråd skal være en medlemsforening for lag og foreninger innen sivil sektor i Ås. De mener at enkeltpersoner eller virksomheter som representerer enkeltpersoner eller offentlige og /eller kommunale virksomheter ikke kan være medlemmer.

Initiativgruppen har sendt ut invitasjon til en rekke lag og foreninger i Ås som arbeider med kultur og som er registrert i Brønnøysundregistrene.

Agenda for stiftelsesmøtet
Stifte foreningen Ås kulturråd og velge interimsstyre. Interimsstyret skal fram mot første ordinære årsmøte, arbeide med rekruttering av medlemmer og utarbeide vedtekter og samarbeidsavtale med Ås kommune, samt forberede årsmøtet. 

Frist for påmelding til stiftelsesmøtet 16. mai. Sendes til Knut (att) autentisk.no
Møtested: BIT Innovasjonssenter, Rådhusplassen 27, i Ås sentrum.
Tidspunkt: Torsdag 30.mai. 19.00-21.00


For mer informasjon ta kontakt med:
Knut Werner Lindeberg Alsén
Leder Ås kunstforening 
Epost: knut (att) autentisk.no
Mobil: 488 93 172

Arne Hågensen
Leder Ås historielag
Epost: ahbanarne (att) gmail.com
Mobil: 913 03 199