NåDa Ås - Nøstvetkulturen - sluttrapport

28.03.2024

I 2021 ble ti kunstforeninger i Norge valgt ut til å delta i NåDa2-prosjektet til Norske Kunstforeninger. Kunstforeningene hadde ansvar for gjennomføringen lokalt og måtte selv utvikle sine individuelle prosjekter med valg av kulturminne og kunstnere. Ås kunstforening valgte Ås sitt fremste kulturminne: Nøstvetkulturen og tre flotte kunstnere. 

Hovedprosjektleder for Nåda 2:
Anne-Grethe Thoresen i Norske kunstforeninger

Prosjektledere for Ås kunstforening:
Knut Werner Lindeberg Alsén og Dan Aamlid

NåDa-kunstnere:
Lise Andrea Grimelund-Kjelsen (kunstfaglig leder) og Eva Rosemarijn fra Teater Leikhus og billedkunstner Kjersti Austdal.

Andre kunstnere:
Skuespiller Nora Austad Sværen og kurator Lila Zotou.

Ungdommer:
Vilma Bækkevold Aalerud, Salma, Francisca, Klara, Mayisha, Mali, Echo Pettersen Dahl-Hanssen, Kristin og Oluf.

Videoproduksjon (se under):
Regi og foto:Eva Rosemarijn
Musikk: Eva Rosemarijn
Tekst: Lise Andrea

Fotodokumentasjon:
Vilma Bækkevold Aalerud, Knut Werner Lindeberg Alsén og Dan Aamlid 

"touch grass"

Et kunstprosjekt inspirert av Nøstvetkulturen i Ås

VARIGHET: 2021-2023 

UTENDØRS TEATERFORESTILLING
på Nøstvetboplassen på Sjøskogen/Vinterbro. 

DAG & TID
Søndag 20. august kl 14.00 - 16.00
Forestillingen starter kl 14.00 
Enkel servering  Kl 15.00.

KUNSTUTSTILLING
Kostymene til forestillingen stilles ut i Ås kulturhus under Barnas Verdensdag

DAG & TID
Fredag 22. september kl 18.00 (Åpning)
Lørdag 23. september kl 12.00-16.00
Sandag 24. september kl 1200-16.00 

Samarbeidspartnere:
Leie av lokale: Nordby menighetssenter, Nordby bibliotek og Kulturhuset i Ås. Fagllig: Ås historielag, Viken fylkeskommune Nordby bibliotek, billedkunstner og kurator Lila Zotou og Kulturskolen i Ås.

Økonomisk tilskudd: 
NåDa Ås er støttet av Norske kunstforeninger, Sparebankstiftelsen DNB, Ås kommune, Ås historielag, kunstforeninger, Nordby menighetssenter (lån av lokale). Dyster Gård gav dyrebein til bearbeiding til kostymene og rekvisitter.

(Nederst på siden kan du lese om andre som har bidratt til prosjektet).   

Nøstvetkulturen er navnet på en jeger- og fangstkultur fra den midtre delen av den norske eldre steinalder (6300–4600 f.Kr.). Kulturen har fått navn etter gården Nøstvet i Ås i Akershus. I Sverige er kulturen kjent som Lihultkulturen. Nøstvet har fått en hel tidsalder oppkalt etter seg: Nøstvetfasen.
Nøstvetfunnene er grunnlaget for Ås sitt kommunevåpen, der det er avbildet tre stiliserte økser på rød bakgrunn. De tre øksene symboliserer kirkesognene i Ås: Kroer, Nordby og Ås. Rødfargen symboliserer høst, tiden på året da Nøstvetboplassen på Sjøskogen er som vakrest. 

Rapport fra prosjektleder

Knut Werner Lindeberg Alsén

Forsiden til boken som samler sluttrapportene til alle de 10 kunstforeningene som deltok i NåDa-prosjektet. Boken kan bestilles hos Norske kunstforeninger.
Forsiden til boken som samler sluttrapportene til alle de 10 kunstforeningene som deltok i NåDa-prosjektet. Boken kan bestilles hos Norske kunstforeninger.
Vi i Ås kunstforening ble svært glade da vi fikk nyheten om at søknaden vår ble innvilget om å delta i NåDa2-prosjektet. Vi hadde allerede klart for oss hvilket kulturminne vi ville arbeide med, hvis vi fikk være med: Det mest kjente kulturminnet i Ås, nemlig Nøstvetboplassen som er del av Nøstvetkulturen som eksisterte i eldre steinalder, et kulturminne som ligger nord i kommunen på Sjøskogen ved Vinterbro.

Nøstvetkulturen ikke bare et lokalt kulturminne, det har sågar fått en egen tidsfase oppkalt etter seg og går inn i jordens tidsregning: Nøstvetfasen var i perioden mellom 5400 og 4000 fvt, der det levde et jeger- og fangstfolk. Nøstvetkomplekset er navnet på et sørnorsk-vestsvensk arkeologisk funnkompleks fra eldre steinalder, oppkalt etter gården Nøstvet i Ås kommune. 

Karakteristisk for funnlokalitetene er såkalte kjerneøkser, det vil si hakkelignende steinøkser av harde bergarter grovt formet og av og til med slipt egg, små borspisser av flint, mikroflekker, skrapere og enkelte ganger slipeplater av sandstein. Mikroflekkene har vært brukt som egg til pile- og spydspisser. Kommunen har benyttet tre stiliserte økser fra funnene i kommunevåpenet.

Nøstvetboplassen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Nøstvetboplassen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Nøstvetboplassen på Sjøskogen er i dag en åpning i et lite skogholt omkranset av nyere boligbebyggelse. Stedet egner seg godt til forestilling og samlinger. Ås kunstforening ønsket en kombinasjon av en forestilling på selve kulturminnet og en kunstutstilling i Kulturhuset i Ås sentrum. Vi gav det kunstneriske oppdraget og den faglige ledelsen til scene- og performansekunstnerne Teater Leikhus, og Lise Andrea Grimelund-Kjelsen og Eva Rosemarijn. Sammen med Lise og Eva hadde foreningen et åpent kall for å finne en billedkunstner til kostymene. Valget falt på Kjersti Austdal. Hun utformet kostymene til forestillingen i samarbeid med ungdommer, og fikk samtidig i oppdag å kuratere kunstutstillingen i Ås kulturhus som ble avslutningen av prosjektet.

Til tross for at Nøstvetboplassen og – kulturen er et viktig, internasjonalt kulturminne, er det lite kjent blant innbyggerne i kommunen. Derfor ville kunstforeningen benytte NåDa-kunstprosjektet til å synliggjøre kulturminnet ytterligere. Workshopene og forstillingen ble derfor lagt til nærheten av boplassen, på Nordby. Ås kunstforening fikk låne Nordby menighetssenter. Noen av workshopene ble også lagt til boplassen og langs stranden ved Bunnefjorden. 

Vi ønsket å trekke oppmerksomheten til kulturminnet via en virtuell form til kulturhuset i sentrum. Dette gjorde vi ved hjelp av en utstilling med kostymene som selvstendige kunstobjekter, det ble laget en kunstfilm med egenkomponert musikk og tekstlesning basert på samtaler med ungdommer. Som en fin ramme laget vi også en fotografiutstilling fra kulturminnet og prosessen med kostymene og forestillingen. Kostymeobjektene ønsker vi skal leve videre som selvstendige, bestandige kunstverk til andre utstillingslokaler og offentlige rom. Billedkunstner Kjesti Austdal har tatt vare på objektene og ønsker å benytte de videre i sitt kunstneriske arbeid.

I tillegg til å bevisstgjøre ungdommene og publikum om de kunstneriske prosessene som ligger bak prosjektet, og foreningens arbeid, ville vi bidra til en revitalisering av kulturminnet, slik at andre kan bidra til etterbruk. Foreningen har derfor hatt jevnlig kontakt med Ås historielag, både i styret og åpent foredrag for historielaget medlemmer. Kunstforeningen har også snakket om prosjektet på andre utstillinger vi har hatt. 

Første befaring på Nøstvetboplassen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Første befaring på Nøstvetboplassen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Første befaring på Nøstvetboplassen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Første befaring på Nøstvetboplassen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Fra kostymeverkstedet. Foto: Vilma Bækkevold Aalerud
Fra kostymeverkstedet. Foto: Vilma Bækkevold Aalerud
Fra kostymeverkstedet. Foto: Vilma Bækkevold Aalerud
Fra kostymeverkstedet. Foto: Vilma Bækkevold Aalerud
Øvelse til forestilling. Foto: Vilma Bækkevold Aalerud
Øvelse til forestilling. Foto: Vilma Bækkevold Aalerud
Samlet på Nøstvetboplassen før forestillingen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Samlet på Nøstvetboplassen før forestillingen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Prosjektet fikk straks tittelen «touch grass», og Teater Leikhus og Kjersti Ausdal utarbeidet en grafisk profil til prosjektet, som har fulgt prosjektet siden. I prosjektperioden utviklet kunstnerne konseptet «touch grass» og satte opp to ulike workshops der de inviterte ungdommer til å delta på. Kjerst Austdal gjennomførte et verksted der hun sammen med ungdommene laget kostymene, deretter utviklet Teater Leikhus en teater-workshop der kunstnerne og ungdommene utviklet preformansens som ble spilt på Nøstvetboplassen. Forestillingen handlet om møtepunktet mellom vår moderne tid og steinalderen.

Forestillingen

Forestillingen startet på en regnfull søndag den 20 august. Duskregnet på dagen ga en særegen stemning, og var ikke til hinder for små og store besøkende kom til Nøstvetboplassen på det arkeologiske funnstedet. Noen hadde aldri vært der tidligere.

De fremmøtte fikk oppleve at boplassen hadde våknet til liv, og tankene ble satt i sving der den fysiske boplassen ble en kobling mellom nåtid og fortid. Vi var jo på boplassen til som levde og bodde her under steinalderen, med sine gleder og sorger og sitt levesett. Her bodde også barn som også hadde drømmer om fremtiden som dagens barn som vokser opp i Ås.

Under forestillingen vandret publikum gjennom kulturminnet for å oppdage karakterene som var spredt gjennom skogen, i lysningen, - en elg i treningsklær som varmet opp til en treningsøkt. Under vandringen mellom trærne kunne man skimte en skikkelse dekket i blåskjell som drakk fra et glassbeger med sort væske. Dette var det flere som tolket som en kommentar til samtidens oljeforurensning. Til slutt fikk alle en varm brennenesle-suppe som ble tilberedt som en del av forestillingen.

Fra forestillingen "touch grass". Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Fra forestillingen "touch grass". Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Fra forestillingen "touch grass". Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Fra forestillingen "touch grass". Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Fra forestillingen "touch grass". Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Fra forestillingen "touch grass". Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Fra forestillingen "touch grass". Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Fra forestillingen "touch grass". Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Fra utstillingen "touch grass". Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Fra utstillingen "touch grass". Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Fra utstillingen "touch grass". Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Fra utstillingen "touch grass". Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Fra utstillingen "touch grass". Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Fra utstillingen "touch grass". Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Fra utstillingen "touch grass". Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Fra utstillingen "touch grass". Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Fra utstillingen "touch grass". Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Fra utstillingen "touch grass". Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Utstillingen

23. oktober åpnet NåDa-utstillingen "touch grass" i Ås kulturhus, som del av Barnas Verdensdag. Utstillingen var et samarbeid med Barnas Verdensdag ved Kulturskolen i Ås. Utstillingen som ble kuratert av Kjersti Austdal, viste kostyme- og rekvisittobjektene fra forestillingen. I tillegg ble kunstfilmen "touch grass" vist, laget av Teater Leikhus. Kjersti hadde tatt inn et lite berg av mose som var del av forestillingen inn i utstillingen.

Én av ungdommene Vilma Bækkevold Aalerud var også del av et pågående fotoprosjekt «kulturminner i landskap» i regi av Ås kunstforening og Kulturskolen i Ås. Vilma tok bilder av prosessen på alle workshhopene til NåDa. Vi kombinerte bildene fra «kulturminner i landskap» og NåDa-prosessen, og gav billedkunstner og kurator Lila Zotou i oppdrag å integrerte bildene til Vilma som del av utstillingen til Kjersti. På denne måten fikk vi en flott ramme til NåDa-utstillingen, samtidig som vi fikk tatt kulturminnet inn til sentrum og kulturhuset. Utstillingen som passet til både barn og voksne, ble godt besøkt på grunn av at Barnas Verdensdag i seg selv hadde stort oppmøte, med mange aktiviteter. 

Utfordringer 

Utfordringen med NåDa-prosjektet var å finne ungdommer, korona og på lokaler i nærheten av funnstedet. Vi markedsførte prosjektet på skoler, i lokalavisen, plakater, sosiale medier og snakket med andre foreninger og kommunen som arbeider med ungdommer. Til slutt fikk vi låne lokaler til workshopene i Norby menighetshus. Gjennom et omfattende søk, fikk vi tak ungdommer som ville være med, noen bare til kostymene og andre til bare forestillingen, og noen begge deler. 

Samarbeid med kunstnerne: 

Vi er svært takknemlige for arbeidet de NåDa-kunstnerne Lise Andrea Grimelund-Kjelsen, Eva Rosemarijn og Kjersti Austdal har lagt ned i prosjektet. Prosjektet ble svært vellykket, og oppfylte målene Ås kunstforening hadde satt på forhånd. Kunstnerne var svært pliktoppfyllende, de drev prosjektet fram i praksis fra start til avslutning. De var alle veldig løsningsorienterte, og hadde svært god dialog med ungdommene og foreningen. De har alle et godt vesen. Kort sagt; Prosjektet ble er vellykket på grunn av de.  

Fra utstillingen "touch grass". Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Fra utstillingen "touch grass". Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
 Kunstner Lila Zotou kuraterte fotografiene til Vilma Bækkevold Aalerud som var del av utstillingen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Kunstner Lila Zotou kuraterte fotografiene til Vilma Bækkevold Aalerud som var del av utstillingen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Kunstvideo "touch grass

Videoproduksjon: Regi og foto: Eva Rosemarijn; Musikk: Eva Rosemarijn, Tekst: Lise Andrea

Kjersti Austdal, Lise Andrea Grimelund-Kjelsen, Vilma Bækkevold Aalerud og Eva Rosemarijn: Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Kjersti Austdal, Lise Andrea Grimelund-Kjelsen, Vilma Bækkevold Aalerud og Eva Rosemarijn: Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Rapport fra kunstfaglig leder

Lise Andrea Grimelund-Kjelsen

Har du hørt om Nøstvetkulturen før? Jeg må innrømme at jeg ikke hadde det da Ås Kunstforening spurte. Og det viser seg at det er ikke så mange andre som vet det heller, fikk jeg til svar. 

Nøstvetkulturen utspilte seg for 8000 år siden på "Nøstvetboplassen" i Ås kommune og har satt sitt preg på lokalhistorien. Dessverre har kunnskap om kulturminner en tendens til å gli forbi de unge som vokser opp. Området, et skogholt, har kun et lite infoskilt som forsøker å formidle nøstvetkulturens eksistens. 

Sammen med min kollega Eva Rosemarijn fra scenekunstkompaniet Leikhus, bestemte vi oss for å utforske stedet. Det tok ikke lang tid før vi begge kunne se potensialet for å gi liv til dette stedet, med et perspektiv både bakover og fremover i tid.

Vi inviterte billedkunstneren Kjersti Austdal til å bli med i prosjektet, der hun skulle ta ansvar for det visuelle. Eva og jeg skulle på vår side lage en utendørs forestilling, eller som vi liker å kalle det, en kunstopplevelse. 

Målet var å gi folk en anledning til å se på skogholtet med nye øyne. I samarbeid med noen lokale ungdommer, skapte Kjersti kostymer og figurer til forestillingen. I tillegg jobbet vi med en liten gruppe ungdommer i et prosjektteam som tok seg av alt som trengtes for å gjennomføre et arrangement midt ute i skogen.

Vi spurte ungdommene om hvilke lyder de trodde var viktige for mennesker for 8000 år siden, og resultatet ble egenkomponert musikk inspirert av denne tanken. Vi intervjuet også ungdommene om deres forhold til naturen og baserte tekster for forestillingen på disse samtalene. Når Kjersti og hennes team med ungdommer hadde ferdigstilt kostymene, inviterte vi ungdommer til å være med som skuespillere. 

Med to profesjonelle skuespillere, Nora Austad Sværen og meg selv, og fire ungdommer som hadde begrenset eller ingen erfaring med lignende prosjekter, skapte vi en kunstopplevelse på Nøstvetboplassen, som hadde premiere en regnfull dag i august.

Forestillingen avsluttet rundt en stor kjele med hjemmelaget brenneslesuppe, som alle fikk smake på. Et avsluttende rituale, som kanskje også fant sted for 8000 år siden? Både de deltakende ungdommene, publikum, og ikke minst vi selv, sitter igjen med et sterkt inntrykk av hva Nøstvetkulturen er. Godt hjulpet av samtidskunsten.

Vi møttes alle i huset til Odd Tandberg. Kjersti Austdal, Lise Andrea Grimelund-Kjelsen og Eva Rosemarijn: Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Vi møttes alle i huset til Odd Tandberg. Kjersti Austdal, Lise Andrea Grimelund-Kjelsen og Eva Rosemarijn: Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Lise Andrea Grimelund-Kjelsen orienterer om NåDa. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Lise Andrea Grimelund-Kjelsen orienterer om NåDa. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Kjersti Austdal orienterer om NåDa. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Kjersti Austdal orienterer om NåDa. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
På vei til utstillingen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
På vei til utstillingen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Om kunstprosjektet NåDa

NåDa ble initiert og drevet av Norske Kunstforeninger. NåDa ble første gang gjennomført i ti kunstforeninger i perioden 2017–2019. I prosjektet fikk ungdommer i alderen 14–19 år skape kunst i samarbeid med samtidskunstnere, med utgangspunkt i lokale kulturminner. En ny tildeling på 2 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB for 2021–2023, gav ti nye kunstforeninger mulighet til å bygge videre på de gode erfaringene.

Målet med NåDa var å gi innsikt i tanke- og arbeidsprosesser som ligger bak det å skape kunst, og så skal de få være med i konseptutvikling og produksjon av kunsten. Prosjektet skulle gi ungdommene kunnskap om hva et kulturminne kan være, skape bevissthet rundt historien og åpne for refleksjon og diskusjon om aktuelle problemstillinger, sted og identitet.

Det var et mål at ungdommene skulle bli inspirert av prosjektet til å engasjere seg i det frivillige arbeidet til kunstforeningene, og om hvordan de kan fungere som ressurspersoner, samt bidra til å utarbeide program for utstillinger og aktiviteter som retter seg spesielt mot ungdom. 

NåDa-Ås hadde også mål å legge til rette for at Ås kunstforening kan nå ut til et bredere og mer mangfoldig publikum, for å oppsøke Ås kunstforening og tar del i og utvikle aktiviteter der.

TAKK!

Ås kunstforening ønsker å rette en stor takk til Kjersti, Lise Andrea og Eva for et flott samarbeid! Touch Grass!

Kjersti Austdal. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Kjersti Austdal. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Lise Andrea Grimelund-Kjelsen (Teater Leikhus). Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Lise Andrea Grimelund-Kjelsen (Teater Leikhus). Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Eva Rosemarijn (Teater Leikhus). Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Eva Rosemarijn (Teater Leikhus). Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Ås kunstforening ønsker også å rette en stor takk til alle våre samarbeidspartnere og til dere som har gitt oss faglige innspill og økonomiske tilskudd til NåDa-Ås. Uten dere hadde prosjektet aldri blitt realisert.  

Takk alle dere som besøkte forestillingen på Nøstvetboplassen og utstillingen i Ås kulturhus. 

 Takk til Norske kunstforeninger som valgt Ås kunstforening til NåDa 2-prosjektet, 

Takk til Sparebankstiftelsen DNB for økonomisk støtte via Norske kunstforeninger. 

Takk til Ås kommune, Ås historielag og Viken kunstforeninger for økonomisk støtte.

Takk til alle dere kjære ungdommer som deltok: Vilma Bækkevold Aalerud, Salma, Francisca, Klara, Mayisha, Mali, Echo Pettersen Dahl-Hanssen, Kristin og Oluf. 

Takk til skuespiller Nora Austad Sværen. 

Takk til Nordby menighetssenter for leie av lokale til kostyme - og teater verksted. Vi ville at prosjektet skulle gjennomføres i Nordby hvor Nøstvetboplassen ligger. Dere og Tom Møller hjalp oss. 

Takk til Nordby bibliotek og Ås kulturhus for lån av lokale. 

Takk til arkeolog og seksjonsleder Øystein Amundsen i Viken fylkeskommune og Ås historielag for viktige faglige innspill til prosjektet. 

Takk til billedkunstner og og kurator Lila Zotou som bidro til kurateringen av fotografiene til Vilma Vilma Bækkevold Aalerud. 

Stor takk til Shane Connolly i Kulturskolen i Ås som gav oss lov til å ha NåDa-utstillingen som del av Barnas Verdensdag. 

Takk til Ås kulturhus for lån av utstillingslokale. 

Takk til Dyster Gård som gav oss dyrebein til bearbeiding til kostymene og rekvisitter. 

Takk til bestefar Aalerud som gav oss elggevir til elgen vår.  

Takk til grunneier Lars Juul gav oss tillatelse til å gjennomføre forestillingen på eiendommen der Nøstvetboplassen ligger.

Takk til alle dere som gav oss deler til det som ble kostymene. 

Takk til dere andre kunstforeninger og kunslag i NåDa-2. Det har vært veldig inspirerende å treffe dere underveis: Alta Kunstforening, Balestrand Kunstlag, Kongsvinger Kunstforening, Rygge Kunstforening,  Seljord Kunstforening, Skaun Kunstforening,  Skiens Kunstforening Sunnfjord Kunstlag og Tinn Kunstforening. 

Mega stor takk til seniorrådgiver Anne-Grethe Thoresen i Norske kunstforeninger som har vært vår overordnede prosjektleder. Takk for viktige innspill og tålmodigheten.