Ås kunstforening ønsker deg som medlem! Er du nysgjerrig på kunst? Er du kanskje hobbykunstner eller profesjonell kunstner? Uansett utgangspunkt kan du bli medlem i Ås kunstforening.

Innmeldingsskjema under

BLI MEDLEM

Det stilles ingen krav til at medlemmer verken skal være aktive kunstnere eller ha spesielle kunnskaper om kunst. Mange er medlemmer fordi de interesserer seg for kunst og gjerne vil vite litt mer om hva kunst er.  

Dette får du som medlem: 

 • Invitasjoner til foreningens utstillinger og foredrag
 • Tilbud om å delta på kurs. Kursene er åpne for både for nybegynnere og viderekomne.
 • Invitasjon til kunstutflukter og andre utstillinger med dyktige guider. 
 • Tilbud om å delta med egne verker på foreningens medlemsutstillinger
 • Tilbud om å stille ut egne verker som Månedens kunstner
 • Tilbud om Kunst på kino (et samarbeid med Ås kinoteater)
 • Foreningens nyhetsbrev, med aktivitetsprogram og invitasjoner
 • 10 prosent medlemsrabatt ved kjøp av kunst på våre utstillinger
 • 10 prosent medlemsrabatt i butikken Tegne.no i Ås
 • 15 prosent rabatt hos rammemaker Kristin M. Midthun i Son
 • Medlemstilbud på magasinet Kunst Pluss (Fagmagasin fra Norske kunstforeninger)
 • Gleden over å bli kjent med mange lokale kunstinteresserte
 • Stemmerett på årsmøter og mulighet til å delta som frivillig og i styrearbeid.
 • Støtte en aktiv og levende kunstforening

Medlemskontingent:
Kr 250,- Vanlig medlem
Kr 100,- For andre hustandsmedlemmer
Kr 100,- For studenter

ÅS KUNSTFORENING

Ås kunstforening er en ikke-kommersiell medlemsbasert forening og har vært en aktiv kulturformidler siden 1971. I løpet av disse tiårene har foreningen stilt ut mange nasjonale og internasjonale kunstnere og arrangert en rekke aktiviteter som utstillinger, kurs- og studieaktiviteter, formidling av kunst gjennom foredrag, omvisninger på utstillinger under kyndig ledelse, kunst på kino og allment kulturarbeid.

Formålet til Ås kunstforening er å fremme interesse for og glede av kunst, arbeide for kunnskap om og forståelse av visuell kunst, kunsthåndverk og beslektede uttrykksformer. Foreningen skal bidra til å synliggjøre kunst og kunstuttrykk som del av kulturen i Ås, samt være en rådgivende part for Ås kommune i kunst- og kulturpolitiske saker.

Foreningen ønsker også å gi kunstnere og kulturarbeidere en plattform hvor de kan uttrykke seg og inspirere hverandre. Foreningen er også et sted hvor vi kan dele erfaringer og kunnskap, og skape et miljø som oppmuntrer til kreativitet og kunstnerisk utvikling. 

Innmeldingsskjema

Send oss dine kontaktdetaljer og vi vil ta kontakt med deg så raskt som mulig.

Publikums tillit er av største viktighet for oss, og Ås kunstforening er derfor opptatt av å ivareta ditt personvern. Under forklares hvordan og hvorfor vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere, og hvordan vi tar hensyn til personvernet.