Kunsten å formidle kunst i pressen

16.05.2023

Denne workshopen handler om hvordan du kan formidle egen kunst i pressen. 

Formålet med denne workshopen er gi deg noen enkle verktøy slik at du får bedre oppslag i pressen og på nettsider. Gjennom to samlinger lærer du å beskrive egne verker og ta bilder av disse.

WORKSHOP 2023

KUNSTEN Å FORMIDLE KUNST 

ANTALL: Maks 12 deltakere
FORHÅNDSKUNNSKAPER: Ingen 
BETINGELSER: Deltakerne må benytte egne PC
KOSTNAD: Gratis for medlemmer  
PÅMELDINGSFRIST: Løpende 


DAG & TID

Tidspunkt: Høsten 2023
Sted: kommer


Foto: Kjersti Austdal
Foto: Kjersti Austdal

Om workshopen

Som del av workshopen skal med eksempler fra egne arbeider, beskrive bildene og prosessen bak og ta bilder av verkene dine. 

Læringsutbytte: Etter workshopen skal deltakerne være i stand på egen hånd å utarbeide enkle pressemeldinger om egne verker og en utstilling.   

Gjennomføring av workshopen:
Korte innledningsforedrag om:

  • Hvordan andre har gjort det
  • hvordan skrive en pressemeldinger
  • Tips til fotografering av egne verker
  • Rette farger og utskrift
  • Det kan bli gitt obligatoriske hjemmeoppgaver mellom samlingene

Under workshopen skal alle deltakernes presentere ett verk i plenum. Verker som det arbeids med skal beskrives med egne ord, fotograferes og klargjøres til en fullstendig pressemelding. 

Til slutt kan de som ønsker det få presentert resultatet på kunstforeningenes nettside. Kanskje også kan bli en gruppeutstilling eller presentasjon som en e-bok.

Workshopen kan gjentas hvis interesse. 

Om foredragsholderen
Knut Werner Lindeberg Alsén arbeider som kulturjournalist, dokumentarfotograf og formidling av kunst, kultur og forskning. Knut Werner har også lang erfaring med grafisk design. Han har en bred utdanning innen journalistikk, fotografi, visuell kommunikasjon, humaniora og samfunnsvitenskap. Han har mange års undervisningserfaring innen fagene. Knut Werner er styreleder i Ås kunstforening. 

«En vellykket formidling er ikke avhengig av hvor godt det er markedsført, det handler heller om hvor gode vi er til å berøre det lokale publikummet som vi jobber med. av tilhørighet til stedet. Det er egentlig alt som betyr noe». 

Pablo Helguera, formidlingsansvarlig på MoMA

Søknadsskjema