Ås kunstforening har siden 1971 stilt ut mange nasjonale og internasjonale kunstnere og arrangert en rekke aktiviteter som utstillinger, kurs- og studieaktiviteter, formidling av kunst gjennom foredrag, omvisninger på utstillinger underkyndig ledelse, kunst på kino og allment kulturarbeid.

Fotoprosjekter

Takk til våre sponsorer til NåDa Ås-prosjektet