NåDa Ås-prosjektet 2023

19.05.2023
FORESTILLING OG UTSTILLING

Steder: Nøstvetboplassen og Ås kulturhus

Utgangspunktet for NåDa Ås-prosjektet er steinalderkulturen som har fått sitt navn etter det første funnet på Sjøskogen, et område tilknyttet Nøstvetgården på Vinterbro. 

Prosjektet som er kalt «touch grass», ledes faglig og gjennomføres av kunstnerne Teater Leikhus (Lise Andrea Grimelund-Kjelsen og Eva Rosemarijn) og billedkunstner Kjersti Austdal. 

Det er fortsatt plass til ungdommer som vil være med. 

NåDa Ås er støttet av Norske kunstforeninger, Sparebankstiftelsen DNB, Ås kommune, Ås historielag, Vikfo og Dyster gård.

PROSJEKTER 2023

NåDa-Prosjektet

KOSTYME- OG TEATERVERKSTED
Menighetshuset i Nordby
Nøstvetboplassen på Sjøskogen på Vinterbro

FORESTILLING OG UTSTILLING
Nøstvetboplassen og Ås kulturhus 


DAG & TID

KOSTYMEVERKSTED
Søndag 12. mars (Oppstart)
Søndag 16. april
Søndag 14.mai
Søndag 11. juni
Sted: Alle dager på Menighetshuset i Nordby.

TEATERVERKSTED
Mandag 26. - torsdag 29. juni )

NÅDA-FORESTILLINGEN  «touch grass»
:Søndag 2o. august (klokkeslett kommer)
Premiere på Nøstvetboplassen

KUNSTUTSTILLING
Kostymene stilles ut i Ås kulturhus
Fredag 22.september kl 18.00 (Åpning)
Lørdag 23. september kl 12.00-16.00
Sandag 24. september kl 1200-16.00 
Sted: Ås kulturhus.


Av Knut Werner Lindeberg Alsén

Foto: Vilma Bækkevold Aalerud
Foto: Vilma Bækkevold Aalerud
Foto: Vilma Bækkevold Aalerud
Foto: Vilma Bækkevold Aalerud
Elgen fra NåDa. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Elgen fra NåDa. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
NåDa Ås

Dette er et kunstprosjekt som leter etter ungdommer mellom 13 og 18 år. Deltakerne kan velge om de vil være med på å skape forestilling eller lage kostymer til forestillingen. Eller begge deler! Kostymene blir stilt ut i Ås kulturhus etter forestillingen, som en kunstutstilling. Det er gratis å delta.

NåDa-prosjektet til Ås er kalt «touch grass». Det gjennomføres i et samarbeid mellom ungdommer og de tre kunstnerne Lise Andrea Grimelund-Kjelsen, Eva Rosemarijn og Kjersti Austdal. «touch grass» skal gjennomføres med kunst-workshoper i Nordy og avsluttes med en forestilling på Nøstvetboplassen på Sjøskogen i juli og kunstutstilling i Ås kulturhus i september. Utgangspunktet for prosjektet er steinalderkulturen som har fått sitt navn etter det første funnet på Sjøskogen, et område tilknyttet Nøstvetgården på Vinterbro.

Vi søker ungdommer til å bli med på et kunstprosjekt sammen med tre profesjonelle kunstnere. Ås kunstforening inviterer ungdom til å delta i gjennomføringen av et kunstprosjekt i samarbeid med tre profesjonelle kunstnere. Prosjektet er del av ti NåDa-prosjekter som går parallelt over hele Norge. Tema til Ås er Nøstvetkulturen på Sjøskogen i Nordby.

Fakta om prosjektet

Ungdomsprosjekt:
NåDa-prosjektet er et samtidskunstprosjekt som skal gi unge i alderen 13 til 19 år førstehåndskjennskap til kunstneriske metoder og innsikt i arbeidet til en kunstforening. Prosjektet tar utgangspunkt i det lokale kulturminnet Nøstvetboplassen på Sjøskogen på Vinterbro.

Organisering
Ås kunstforening er eier og prosjektleder. Prosjektlederne fra foreningen bidrar frivillig som del av foreningen. Det kunstfaglige ansvaret og gjennomføringen drives av de profesjonelle samtidskunstnere, som får betalt for arbeidet. Kunstfaglig ledes prosjektet av Teater Leikhus, sammen med Kjersti Austdal. NåDa-Ås ledes av Knut Werner Lindeberg Alsén og Dan Aamlid, begge styremedlemmer i foreningen. Prosjektet vil faghistorisk være i dialog med arkeolog og seksjonsleder Øystein Amundsen i Viken fylkeskommune og Ås historielag.

Gjennomføring:
Kunstnerne skal gjennomføre ulike workshops, der de sammen med ungdommene skaper forestillingen som skal levendegjøre den gamle kulturen og sette dette inn i vår samtid. Som del av forestillingene skal det – også sammen med ungdommene – utarbeides kostymer som også skal leve videre som selvstendige kunstverk.

Prosjektet avsluttes med en utendørs forestilling på selve kulturminnet på Sjøskogen og en kunstutstilling av de visuelle skulpturene i Ås kulturhus. Dersom det lar seg gjøre vil både forestillingen og skulpturutstillingen gjentas. Utstillingen blir et selvstendig kunstverk som skal leve videre i utstillingslokaler eller andre offentlige rom. All økonomisk støtte går uavkortet til arbeidet kunstnerne gjør med ungdommene, aktivitetene og materialet til skulpturene.

Etterbruk
Det er en intensjon at prosjektet skal bidra til positiv etterbruk, derfor vil foreningen med «touch grass» bidra til å sette søkelys på og øke kunnskapen om og revitalisere det flotte kulturminnet på Sjøskogen. Her vil foreningen blant annet samarbeide med Ås historielag og andre lokale aktører. Det er viktig for Ås kunstforening at prosjektet blir forankret i Vinterbro og Nordby, slik at dette kan leve videre blant ungdommer, kommunen, skoler, foreninger, næringsliv og enkeltpersoner.

Støttespillere
NåDa Ås er foreløpig støttet økonomisk av Sparebankstiftelsen DNB, Ås kommune, Ås historielag, Vikfo og Dyster gård. Som del av gjennomføringen skal Ås kunstforening og kunstnerne samarbeide med ulike kompetansemiljøer, slik som Viken fylkeskommune, Ås historielag, Ås kommune, NMBU, Kulturskolen i Ås, NMBU. Prosjektledelsen er svært takknemlig for at grunneier Lars Juul har gitt foreningen tillatelse til å gjennomføre forestillingen på eiendommen der Nøstvetboplassen ligger.

Foreningen har dialog med flere relevante samarbeidspartnere. Fordi intensjonen er at prosjektet skal være godt forankret i området til kulturminnet, ønsker Ås kunstforening spesielt kontakt med foreninger, næringsliv og enkeltpersoner som har tilhørighet på Nordby, Vinterbro og Sjøskogen.