Formålet til Ås kunstforening er å arbeide for kunnskap om og forståelse av visuell kunst, kunsthåndverk og beslektede uttrykksformer. 

Foreningen skal bidra til å synliggjøre kunst og kunstuttrykk som del av kulturen i Ås, samt være en rådgivende part for Ås kommune i kunst- og kulturpolitiske saker.

Utstillinger 

Ås kunstforening er en viktig utstillingsarena for både lokale og nasjonale profesjonelle kunstnere. Foreningen har arrangerer utstillinger med både profesjonelle og amatører. kunstnere. Hvert år inviteres aktive medlemmer til å stille ut på den årlige medlemsutstillingen vår.

Alle medlemmer får 10 % på kjøp av kunst på våre utstillinger. 

Les mer om våre utstillinger 

Program 2024

Utstillinger

Kunstsamtaler

  • 29.02 Kunstforedrag med Arnt Fredheim
  • 02.03 Samtale med Vilde Eskedal
  • 20.04 Morten Gran og Mona Grønstad
  • 01.06 Presentasjon av utsmykningen av Åsgård Skole
  • 21.09 Lars Sandås og Hebe Camilla Wathne
  • 01.11 Samtale om Odd Tandberg sitt kunstnerliv
  • 16.11 Samtale med utstillere på medlemsutstillingen
  • 30.11 Samtale med Jan Baker

Program 2025

Månedens kunstner

Hver måned tilbyr Ås kunstforening sine medlemmer mulighet
til å stille ut egenproduserte kunstverk i Ås sentrum. 24. oktober 2017 fikk Eva Dølvik æren av å bli den første Månedens kunstner. 

Les mer om Månedens kunstner

Medlemsutstillingen 2024

Hvert år er det en stor glede å ønske våre medlemmer hjertelig velkommen til å delta med egne verker på Ås kunstforening sin årlige medlemsutstilling.

Les mer om Medlemsutstillingen 2024

Bli medlem

Ås kunstforening ønsker deg som medlem! Er du nysgjerrig på kunst? Er du kanskje hobbykunstner eller profesjonell kunstner? Uansett utgangspunkt kan du bli medlem i Ås kunstforening.

Les mer om medlemsfordelene