Formålet til Ås kunstforening er å fremme gode kunstopplevelser og øke kunnskap om visuell kunst, kunsthåndverk og beslektede uttrykksformer.