Formålet til Ås kunstforening er å fremme gode kunstopplevelser og øke kunnskap om visuell kunst, kunsthåndverk og beslektede uttrykksformer.

Fra kalenderen
22.SEPTEMBER

Fra kalenderen
23.SEPTEMBER

Fra kalenderen
12.OKTOBER

Kunstforedrag med forfatter Arnt Fredheim

Fra kalenderen
15.OKTOBER

Foredrag om utsmykningen av Åsgård skole