Søk utstillingsplass 2024/25

18.05.2023

Har du et godt kunstprosjekt og er på jakt etter utstillingsplass? Ås kunstforening har åpnet for søknader om utstillingsplass for 2024 og 2025.

Søknadsperioden er fra 1 mai til 30 september. 

Styret i Ås Kunstforening ønsker utstillinger med ulike kunstneriske uttrykk i løpet av året. Alle søknadene blir behandlet av kunstnerisk råd. 

Ås kunstforening kontakter kunstnere som får utstillingsplass, slik at kontrakt skrives og forslag til tidspunkt legges frem. I god tid før utstilling vil en detaljert plan utarbeides mellom kunstner og kunstforeningen. 

Søknad sendes inn via søknadsskjema under. Søknadsperioden er fra 1 mai til 30 september. Styret behandler innkomne søknader i oktober og gir tilbakemelding i november. Alle søkere får tilbakemelding om mottatt søknad. 

HVEM KAN SØKE? 

Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere. 

KRAV TIL SØKNADENS INNHOLD:

  1. Fullt navn, alder, kjønn og bosted. 
  2. Fullstendig CV (Legges inn som del av søknaden) 
  3. Beskrivelse av utstillingsprosjekt. Maks én A4-side.
  4. Husk å skrive produksjonsår på arbeidene.
  5. Bildedokumentasjon av kunstverk, eller tidligere kunstverk. Maks 10 bilder. 
  6. Løse billedfiler (Maks 5 stk) som lastes opp skal merkes med kunstners fornavn, etternavn og verk. Bildene kan kun være i filformatene .jpg/Jpeg eller .png (Maks 2 MB per stk)
  7. Søknaden skal ferdigstilles som PDF, merket med kunstners fornavn og etternavn og lastes opp som del av søknadsskjemaet under. All annen dokumentasjon legges inn i søknaden. 

Alle spørsmål om søknaden rettes til britt@brittknoff.com

Alle personlige opplysninger blir behandlet i henhold til Ås kunstforenings personerklæring. 

Søknadsskjema

Alle søkere får tilbakemelding om mottatt søknad.