NåDa-utstillingen "touch grass"

10.08.2023
Ås kunstforening ønsker velkommen til kunstutstillingen "touch grass". Dette er et samarbeid mellom Barnas Verdensdag (Kulturskolen i Ås), Teater Leikhus og billedkunstner Kjersti Austdal. 


Utstillingen viser kostymer og rekvisitter fra forestillingen "touch grass" som handler om et møtepunkt mellom vår moderne tid og steinalderen, med utgangspunkt i Nøstvetkulturen på Sjøskogen ved Vinterbro. 

Vi viser også en fotoutstilling med bilder av Vilma Bækkevold Aalerud som formidler prosessen med NåDa-prosjektet. Utstillingen er laget av billedkunstner Kjersti Austdal, i samarbeid med ungdommene som har deltatt på NåDa-prosjektet. Ungdommene har deltatt både i skapelsen av kostymene og teaterforestillingen. 

Prosjektet ledes faglig og gjennomføres av kunstnerne ved Teater Leikhus, Lise Andrea og Eva Rosemarijn, og billedkunstner Kjersti Austdal. 

"touch grass er Ås kunstforening sitt NåDa-prosjekt, som er støttet av Norske kunstforeninger, Sparebankstiftelsen DNB, Ås kommune, Ås historielag, Vikfo, Dyster gård og Nordby menighetetssenter (lån av lokale)

UTSTILLING SEPTEMBER 2023

"touch grass"

KUNSTUTSTILLING AV OG MED UNGDOM  
Del av NåDa Ås-prosjektet som er Inspirert av steinalderkulturen på Nøstvetboplassen

ARRANGØR: Ås kunstforening i samarbeid med Teater Leikhus, Kjersti Austdal og Barnas Verdensdag (Kulturskolen i Ås). 

STED: Ås kulturhus


DAG & TID

Kostymene til forestillingen stilles ut i Ås kulturhus som del av Barnas Verdensdag

Lørdag 23. september kl 12.30-16.00
Søndag 24. september kl 1200-16.00 


Av Knut Werner Lindeberg Alsén

Kostymer til utstillingen. Foto: Vilma Bækkevold Aalerud
Kostymer til utstillingen. Foto: Vilma Bækkevold Aalerud
Kostymer til utstillingen. Foto: Vilma Bækkevold Aalerud
Kostymer til utstillingen. Foto: Vilma Bækkevold Aalerud
Kostymer til utstillingen. Foto: Vilma Bækkevold Aalerud
Kostymer til utstillingen. Foto: Vilma Bækkevold Aalerud
Bilde fra fotoutstillingen. Foto: Vilma Bækkevold Aalerud
Bilde fra fotoutstillingen. Foto: Vilma Bækkevold Aalerud
NåDa Ås


NåDa-prosjektet er et samtidskunstprosjekt som skal gi unge i alderen 13 til 19 år førstehåndskjennskap til kunstneriske metoder og innsikt i arbeidet til en kunstforening. 

Prosjektet er del av ti NåDa-prosjekter som går parallelt over hele Norge. Utgangspunktet for ÅS kunstforening er steinalderkulturen Nøstvet som har fått sitt navn etter det første funnet på Sjøskogen, et område tilknyttet Nøstvetgården på Vinterbro.

«touch grass» gjennomføres med kostyme- og teaterverksteder i Nordy menighetshus, og avsluttes med en forestilling på Nøstvetboplassen på Sjøskogen i august og kunstutstilling i Ås kulturhus i september. 

Under forestillingen inviteres publikum til å gå rundt på område og oppleve det som skjer. Forestillingen passer for alle i alle aldre og er gratis.

Prosjektet som er kalt «touch grass», ledes faglig og gjennomføres av kunstnerne Teater Leikhus (Lise Andrea Grimelund-Kjelsen og Eva Rosemarijn) og billedkunstner Kjersti Austdal. 

NåDa Ås er støttet av Norske kunstforeninger, Sparebankstiftelsen DNB, Ås kommune, Ås historielag, Vikfo, Dyster gård og Nordby menighetssenter (lån av lokale). 

Dette er et kunstprosjekt som leter etter ungdommer mellom 13 og 18 år. Deltakerne kan velge om de vil være med på å skape forestilling eller lage kostymer til forestillingen. Eller begge deler! Kostymene blir stilt ut i Ås kulturhus etter forestillingen, som en kunstutstilling. Det er gratis å delta.

Fakta om prosjektet

Organisering 
Ås kunstforening er eier og prosjektleder. Prosjektlederne fra foreningen bidrar frivillig som del av foreningen. Det kunstfaglige ansvaret og gjennomføringen drives av de profesjonelle samtidskunstnere, som får betalt for arbeidet. 

Kunstfaglig ledes prosjektet av Teater Leikhus, sammen med Kjersti Austdal. NåDa-Ås ledes av Knut Werner Lindeberg Alsén og Dan Aamlid, begge styremedlemmer i foreningen. Prosjektet underveis vært i dialog med arkeolog og seksjonsleder Øystein Amundsen i Viken fylkeskommune og Ås historielag.

Gjennomføring:
Kunstnerne har gjennomført workshops, der de sammen med ungdommer har utviklet en forestillingen som skal levendegjøre den gamle kulturen og sette dette inn i vår samtid. Som del av forestillingene er det også utarbeidet kostymer som også skal leve videre som selvstendige kunstverk. 

Prosjektet avsluttes med en utendørs forestilling på selve kulturminnet på Sjøskogen og en kunstutstilling av de kostymene i Ås kulturhus. Det er et ønske at utstillingen blir et selvstendig kunstverk som skal leve videre i utstillingslokaler eller andre offentlige rom. All økonomisk støtte går uavkortet til arbeidet kunstnerne gjør med ungdommene, aktivitetene og materialet til skulpturene.

Etterbruk
Det er en intensjon at prosjektet skal bidra til positiv etterbruk, derfor vil foreningen med «touch grass» bidra til å sette søkelys på og øke kunnskapen om og revitalisere det flotte kulturminnet på Sjøskogen. Her vil foreningen blant annet samarbeide med Ås historielag og andre lokale aktører. Det er viktig for Ås kunstforening at prosjektet blir forankret i Vinterbro og Nordby, slik at dette kan leve videre blant ungdommer, kommunen, skoler, foreninger, næringsliv og enkeltpersoner.

Støttespillere
NåDa Ås er foreløpig støttet økonomisk av Sparebankstiftelsen DNB, Ås kommune, Ås historielag, Vikfo, Dyster gård og Nordby menighetssenter. Som del av gjennomføringen har Ås kunstforening og kunstnerne samarbeidet med ulike kompetansemiljøer, slik som Viken fylkeskommune og Ås historielag.  

Siden NåDa-prosjektet skal være godt forankret i området til kulturminnet, er alle verksteder og forestillingen lagt til på Nordby menighetssenter og Nøstvetboplassen på Sjøskogen.