Bli "Månedens kunstner"

14.05.2023

Hver måned tilbyr Ås kunstforening sine medlemmer mulighet til å stille ut egne kunstverk i vinduet til Optiker Ø Krogh i Ås. 

I forlengelsen av utstillingen vises bildet sammen med informasjon om kunstneren på foreningens nettside, sosiale medier og via nyhetsbrevet som går ut til alle foreningens medlemmer.

FORMÅLET MED MÅNEDENS KUNSTNER  

Formålet med "Månedens kunstner" er å tilby en utstillingsplass til inspirasjon for medlemmer og til glede for publikum. 

"Månedens kunstner" er et tilbud kun til foreningens medlemmer. Søknadsfristen er løpende hele året. Hvert halvår utarbeider Ås kunstforening en liste med utstillere. Utvelgelsen skjer i kombinasjon med innkomne søknader og direkte invitasjoner til utstillere fra Ås kunstforening. Man kan kun søke om å stille ut ett bilde. Samme kunstner kan ikke stille ut mer enn én gang pr. år.

NB! Bildet som stilles fysisk ut kan ikke være større enn 100x100 cm. 

Søknadsskjema

Under finner du veiledningen til søknadsskjemaet, samt beskrivelse av ansvarsfordelingen mellom søker og Ås kunstforening. 

Avtale til søknadsskjemaet 

Dette må fylles ut 

1. Om kunstneren

Navn:

Adresse:

Epostadresse:

Telefon:

Link til hjemmeside og sosiale medier:

2. Kort beskrivelse av deg selv som kunstner (egne ord)
Her skal du med egne ord fortelle kort om deg selv som kunstner. Vær personlig, og bruk «jeg-språk».

3. Eget sitat
Her skal du legge inn en kort uttalelse (sitat) om din kunstneriske ambisjon. 

4. Kort om din bakgrunn (kort CV)
Her skal du kun liste opp det som er relevant, slik som utdanning, praksis, verksted, kunstfellesskap, medlemskap i kunstorganisasjoner ol. 

Full CV (valgfritt) 
Lastes opp som vedlegg (PDF-format)

5. Tittel på bildet som skal stilles ut

6. Kort beskrivelse av bildet
Her skal du gi en beskrivelse av bildet du sender inn. Det kan være hva du har tenkt å formidle med bildet, arbeidsprosessen ol

7. Andre fakta om bildet:
Tittel, teknikk, materiale, format og årstall for ferdigstilt verk. 

Søknaden er ikke fullstendig før Ås kunstforening har mottatt fotografier av kunstverket og portrett av kunstneren: 

Om fotografiet av kunstverket:
Fotografi av kunstverket skal være tatt slik at det gjengir bildet på best mulig måte på våre nettider. Søker må selv sørge for at beskjæring, farger og nyanser er korrekt. Små bilder fra nettsiden eller som del av et Word-dokument aksepteres ikke. Bildet skal lastes opp som vedlegg. Minimum krav til størrelse er JPG/PNG i 2 MB oppløsning

Om portrettet av deg selv:
Fotografiet av deg selv skal være tatt slik at det gjengir deg på best mulig måte på våre nettider. Små bilder fra nettsiden eller som del av et Word-dokument aksepteres ikke. Bildet skal vedlegges som løst vedlegg til søknaden. Minimum krav til størrelse er JPG/PNG i 2 MB oppløsning. 

Søkers ansvar:

Søker må sende inn fullstendig utfylt søknad med obligatoriske vedlegg. Kunstnere som velges ut som «Månedens kunstner» får beskjed hvilket tidspunkt verket skal stilles ut. Kunstner må selv sørge for at kunstverket leveres til Optiker Ø Krogh Ås den første arbeidsdagen i måneden bildet skal stilles ut, i butikkens åpningstid, og må hente det når måneden er slutt. 

Søker må sende inn fullstendig utfylt søknad med obligatoriske vedlegg. Kunstnere som velges ut som «Månedens kunstner» får beskjed hvilket tidspunkt verket skal stilles ut. Kunstner må selv sørge for at kunstverket leveres til Optiker Ø Krogh Ås den første arbeidsdagen i måneden bildet skal stilles ut, i butikkens åpningstid, og må hente det når måneden er slutt. 

Ås kunstforening kan ikke påta seg erstatning for skader eller tyveri som måtte oppstå mens bildet er utstilt hos Optiker Ø Krogh i Ås. 

Utstillingen skjer på kunstnerens ansvar

Ås kunstforeningens ansvar:

Det overordnete ansvaret for utvelgelsen av «Månedens kunstner» ligger til styret i Ås kunstforening. Foreningen har utpekt ansvarlig person for administrasjonen av «Månedens kunstner». Søker blir kontaktet av vedkommende straks utvelgelsen er bestemt.

Ås kunstforening sørger for at det lages en liten plakat i A5-format med navn på kunstner, tittel på kunstverk, godt synlig logo av Ås kunstforening og linker til hjemmesiden til Ås kunstforening og kunstneren. 

Plakaten plasseres sammen med kunstverket hos Optiker Ø Krogh Ås. 

I tillegg sørger Ås kunstforening for at det blir lagt ut informasjon om Månedens kunstner på hjemmesiden til Ås kunstforening, Facebook og Instagram.

Alle personlige opplysninger blir behandlet i henhold til Ås kunstforenings personvernerklæring.