Ås kunstforening har jevnlige kunstsamtaler om kunst og kunsthistorie. Innholdet i disse samtalene er intervjuer med kunstnere og kunstrelaterte foredrag. 

KUNSTSAMTALER