UTSATT: Utsmykningen av Åsgård skole

04.08.2023

Dette arrangementet er utsatt på grunn av ytre omstendigheter. 

KUNSTSAMTALE  2023

I forbindelse med åpningen av nye Åsgård skole inviterer kunstkonsulent Marius Wang i samarbeid med Ås Kunstforening til presentasjon av utsmykningsprosjektet på skolen.

PRESENTASJON AV UTSMYKNINGEN AV ÅSGÅRD SKOLE 

ARRANGØR:
Kunstkonsulent Marius Wang og Ås Kunstforening

SAMTALESTED: 
Nye Åsgård skole / Auditoriet

UTSMYKNINGSKUNSTNERE:
Sara Korshøj Christensen Johannes Høie
Odd Tandberg

FOREDRAG
Kurator formidling Karianne Ommundsen ved Nasjonalmuseet holder foredrag om Odd Tandberg og hans arbeid og prosesser relatert til naturbetong. 

DAG & TID 

Ikke bestemt 


Om kunstpresentasjonen 

Av Knut Werner Lindeberg Alsén

I forbindelse med åpningen av nye Åsgård skole inviterer kunstkonsulent Marius Wang i samarbeid med Ås Kunstforening til en presentasjon av utsmykningsprosjektet på skolen.

Det nye bygget vil huse kunst i allrommet av Sara Korshøj Christensen, et stort fasademaleri av Johannes Høie og en større utendørskulptur av Odd Tandberg, kalt "Komposisjon i naturbetong"..

I tillegg til en presentasjon av utsmykningsprosjektet vil Kurator formidling ved Nasjonalmuseet Karianne Ommundsen holde et kort foredrag om Odd Tandberg og hans arbeid og prosesser relatert til naturbetong.

Om kunstnerne

Sara Korshøj Christensen
Sara Korshøj Christensens arbeider er ofte undersøkende kombinasjoner av forskjellige materialer, mening og form, ofte med en humoristisk lekenhet og med ubehagelige undertoner. De forskjellige fysiske materialene velges for sitt potensial til å kunne strekkes, og dermed åpne opp for betydningsforskyvninger. Christensens overbevisning er at humor skaper pustehull for refleksjon, og derfor er interessant som grunnlag for kunstnerisk utforskning. Skjønnheten og estetikken i hennes verk kan oppfattes som svært inviterende, men betrakteren blir ofte møtt med noe annet enn det man umiddelbart forventer.

Johannes Høie 
Johannes Høie er en norsk billedkunstner og er spesielt kjent for sine forgjengelige, monumentale veggmalerier utført på frihånd.

Høie er utdannet fra Kunstakademiet i Bergen og Statens Kunstakademi i Oslo, og markerte seg tidlig som tegner. Disse kan betegnes som større tegneriske totalinstallasjoner skapt ut ifra intuitiv improvisasjon direkte på stedet. Arbeidene spenner over et vidt spekter av figurative tradisjoner og tøyer grensene mellom sjangere og disipliner.

Odd Tandberg
Skulpturen til Odd Tandberg har aldri blitt vist før: Den har ligget nedsunket i hagen til Odd Tandberg i Raveien i Ås i nesten 50 år! I 2023 har den vært til konservering og preparering for montering på fundament. Den er reist på skoleområdet, men skal være nedpakket til den offisielle åpningen til våren under et arrangement i samarbeid mellom Marius Wang og Ås kunstforening. 

Odd Tandberg var maler, grafiker og billedhugger og en pioner innen non-figurativ malerkunst i Norge etter 2. verdenskrig. Han står bak over 50 offentlige utsmykninger i Norge og andre land. De første årene arbeidet han med maleri og grafikk. 

Sitt første store utsmykningsoppdrag fikk han i 1957 i Regjeringsbygget (Høyblokka). Dette gav ham muligheten til å arbeide med nye materialer, og i årene som fulgte begynte han å eksperimentere med tredimensjonale former som relieffer og skulpturer. Han arbeidet i stor grad parallelt med ulike kunstfag, og erfaringer fra ett fagområde ble brukt i utforskingen av andre fagområder. Arbeidene hans er i det følgende delt inn etter områdene maleri, grafikk, utsmykninger, skulptur og kinetikk.

Tandberg skulpturen
Tandberg skulpturen har aldri blitt vist før: Den har ligget nedsunket i hagen til Odd Tandberg i Raveien i nesten 50 år! Den ligger nå til konservering og preparering for montering på fundament

Pågående verk av Johannes Høie / Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Pågående verk av Johannes Høie / Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
 Utsmykning av Sara Korshøj Christensen / Foto: Marius Wang
Utsmykning av Sara Korshøj Christensen / Foto: Marius Wang
"Komposisjon i naturbetong" av Odd Tandberg / Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
"Komposisjon i naturbetong" av Odd Tandberg / Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Jevnlig inviterer Ås kunstforening til ulike samtaler om kunst, kunstnere og kunsthistorie. Innholdet i disse samtalene er intervjuer med kunstnere og kunstrelaterte foredrag.