Ås kunstforening 50 år

21.04.2021

Ås kunstforening ble etablert den 21 april 1971 av en gruppe kunst- og kulturinteresserte Ås-folk. I dag er vi altså 50 år.

Av Knut Werner Lindeberg Alsén

– Vi utsetter feiringen til høsten, og da med et stort jubileumsprogram, som inkluderer en stor jubileumsutstilling i Ås Kulturhus. Jubileumsfeiringen starter vi med åpningen av en sommerutstilling allerede i juni. Vi gleder oss til å feire 50-års jubileet sammen med hele Ås og omegnen, sier leder Odd Vangen i Ås kunstforening.

Startet av to ildsjeler
Initiativet til etableringen av Ås kunstforening ble tatt av ildsjelene Yrsa Berner (1928–2001) og May Persson (1928-2016).

Yrsa Berner pådriveren for at kommunestyret i 1968 opprettet Kulturutvalget, som hun også ble leder for. Målet hennes var å bidra til at åssokningene kunne ta del i og oppleve en større del av kulturverden. Hun hadde lagt til rette for utstillinger fra Riksgalleriet, men innså at Ås ikke hadde egnete lokaler for utstillinger. Derfor tok hun initiativet til opprettelsen av det som har blitt Ås kulturhus.

Berner var aktiv politiker, leder for Ås Kvinne- og Familielag (Ås Husmorlag), sentralstyremedlem og senere nestleder i Norges Husmorforbund og opptatt av kvinners rettigheter. Yrsa fikk et stort internasjonalt engasjement gjennom Norges Husmorforbund, førte henne til ledelse av The Associated Country Women of the World (ACWW) sin FN komité med kontor i London. Seinere ble hun valgt til Europa-president i samme organisasjon. Her ble hun særlig kjent for opplæring av kvinnegrupper i organisasjonsarbeid.

May Persson var født og vokste opp i Ås. Hun var ansatt som bibliotekar på Ås bibliotek, som biblioteksjef i perioden 1963–1967. Persson var aktiv i kulturlivet i Ås, og hadde bodd i Egypt i tre år. Hun var svært internasjonalt orientert, og hadde et brennende engasjement for formidling av kultur til barn og unge - et perspektiv hun tok med seg inn i sitt arbeid på biblioteket og som også smittet over til utstillingene i Ås kunstforening.

Som ansatt ved Ås bibliotek la Persson til rette for at det fantes bøker og annet lesestoff på mange språk, som har vært svært populært blant fremmedspråklige lånetakere. May Persson er også hedret med en egen «Mays plass» på biblioteket.

Begge hadde engasjert seg i utviklingen av kulturlivet i Ås. Begge hadde internasjonal erfaring og begge opptatt av kvinners rettigheter. Persson og Berner var med og etablerte Ås internasjonale kvinnegruppe ble startet som en studiering tilsluttet Ås husmorlag med tema kulturutveksling høsten 1986.

De to kulturgründerne Yrsa Berner og May Persson hadde i pionerårene vist at det det var stor interesse for både kunst og en slik forening i bygda Ås. Ås kunstforening har drevet sine aktiviteter uavbrutt siden. 

Leder Odd Vangen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Leder Odd Vangen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Kulturarbeideren Yrsa Berner da hun mottok St. Olavs Medalje av daværende Barne- og familie- minister Valgerd Svar- stad Haugland i 1999. Faksimile fra Østlandets Blad
Kulturarbeideren Yrsa Berner da hun mottok St. Olavs Medalje av daværende Barne- og familie- minister Valgerd Svar- stad Haugland i 1999. Faksimile fra Østlandets Blad
Fra åpningen av Ås bibliotek på Åsgård i august 1966. Fra venstre Hedvig Johnsen, daværende formann i biblioteksstyret, bibliotekarene May Persson og Liv Røed. Foto: Ås kommunes lokalhistoriske arkiv
Fra åpningen av Ås bibliotek på Åsgård i august 1966. Fra venstre Hedvig Johnsen, daværende formann i biblioteksstyret, bibliotekarene May Persson og Liv Røed. Foto: Ås kommunes lokalhistoriske arkiv
I dag kan Ås kunstforening med verdig stolthet se tilbake på de mange store og små kunst – og kulturaktivitetene som Ås kunstforening har beriket oss med over en periode på 50 år. Vi vil takke ildsjelene Yrsa Berner og May Persson for deres store innsats.

Fra kalenderen
OPEN CALL