Jubileumsutstillingen 1971-2021

25.09.2021

JUBILEUMSUTSTILLING  2021

Ås kunstforening hadde gleden av å invitere til jubileumsutstilling i anledning av at foreningen fyller 50 år i 2021.

Følgende kunstnere deltok

Anders Smebye
Berit Johannesen Fidje
David Stenmarck
Ellen Eikenes
Gardar Eide Einarsson
Geza Janos Toth
Helge Røed
Ingjerd Aarseth
Jan Baker
Karen Holtsmark
Karin Sundbye
Karl Otto Østenstad
Katrine Kalleklev
Lars Hopland
Maren Dagny Juell
Mona Grønstad
Morten Vidar Gran
Odd Tandberg
Ulla Falch Ystehede
Åse-Marit Thorbjørnsrud

Ås kunstforening 50 år

JUBILEUMSUTSTILLING 1971-2021
VISNINGSSTED: Ås kulturhus 
UNDER VERNISSASJEN: Ordfører Ola Nordal / Jazzetaten


DAG & TID 

26. og 27. september
2. og 3. oktober 
Åpning: Lørdag 26. september 

12.00 - 16.00
12.00 - 16.00
12.00


Om utstillingen

Av Knut Werner Lindeberg Alsén

Ås kunstforening hadde gleden av å invitere til jubileumsutstilling i anledning av at foreningen fyller 50 år i 2021. Utstillingen var sammensatt av verker fra 20 profesjonelle kunstnere som har, eller har hatt, en tilknytning til Ås. 

Ordfører Ola Nordal åpnet jubileumsutstillingen. Virksomhetsleder for for kultur og fritid Alexander Krohg Plur i Ås kommune, Linda Grey, leder av VIKFO – Viken kunstforeninger og Ellen-Ane Aspestrand, leder av Ski kunstforening gav hilsener, i tillegg til taler fra Odd Vangen, leder av Ås kunstforening og kurator Mona Næss.

Jazzetaten overøste åpningen med særdeles god jazzstemning. Flere av de 20 kunstnerne og deres pårørende deltok. Jubileumsutstillingen er arrangert i anledning av at foreningen fyller 50 år i år. Tyve profesjonelle kunstnere med tilknytning til Ås var invitert til å delta på jubileumsutstillingen.

Gjenspeile foreningens historie 
Ambisjonen med utstillingen er å gi de besøkende en god kunstnerisk opplevelse, samtidig som den skal gjenspeile foreningens historiske og nåværende posisjon i Ås kommune. Utstillingen skal uten unntak gjenspeile profesjonelle kunstnere som har, eller har hatt tilknytning til Ås. 

Utstillerne skal representere en variasjon i alder, kjønn og kunstneriske uttrykk. Kunstnerne som er invitert, er valg ut av en jury nedsatt av styret til Ås kunstforening. I tillegg har juryen konsultert med kunstfaglige personer som ikke er del av styret. 

For å sikre at nivået til verkene som presenteres skal gjenspeile sin selvstendige kunstnerisk kvalitet i samlet en helhet, er utstillingen kuratert av Mona Næss. Jurymedlemmene har vært Odd Vangen (leder), Bjørg Deraas, Anne Langdalen og Knut Werner Lindeberg Alsén.

Næss har jobbet som kunstformidler på Kunstverket galleri i Oslo i perioden 2008 – 2021. Hun har formidlet nordisk samtidskunst av høy kvalitet og arbeider til Nordens fremste kunstnere. 

Mona Næss har bred erfaring fra blant annet edisjon, salg av kunst til kunstforeninger, institusjoner og store bedrifter i Norge. Hun lang og god erfaring fra galleri – og utstillingsarbeid, og har samarbeidet med de fleste av de store norske kunstnere.

Ås kunstforening 50 år / Foto: Dan Aamlid
Ås kunstforening 50 år / Foto: Dan Aamlid
Ås kunstforening 50 år / Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Ås kunstforening 50 år / Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Bilde: Helge Røed / Grafisk design: Knut Werner Lindeberg Alsén
Bilde: Helge Røed / Grafisk design: Knut Werner Lindeberg Alsén
Det har ikke vært noen enkel jobb å plukke ut 20 kunstnere, men utstillerne skal representere en variasjon i alder, kjønn og kunstnerisk uttrykk.

Jubileumsjuryen 

FRA ÅPNINGEN AV JUBILEUMSUTSTILLINGEN 

KREDITERING 

KUNSTNERE
Anders Smebye
Berit Johannesen Fidje
David Stenmarck
Ellen Eikenes
Gardar Eide Einarsson
Geza Janos Toth
Helge Røed
Ingjerd Aarseth
Jan Baker
Karen Holtsmark
Karin Sundbye
Karl Otto Østenstad
Katrine Kalleklev
Lars Hopland
Maren Dagny Juell
Mona Grønstad
Morten Vidar Gran
Odd Tandberg
Ulla Falch Ystehede
Åse-Marit Thorbjørnsrud

KURATERING
Mona Næss

JURY
Odd Vangen
Bjørg Deraas
Anne Langdalen
Knut Werner Lindeberg Alsén

ÅPNING 
Ordfører Ola Nordal

ANSVARLIG GALLERIVAKT
Vera Krogh (frivillig)

KUNSTNERISK BIDRAG PÅ ÅPNINGEN 
Jazzetaten

KOMMUNIKASJON
Knut Werner Lindeberg Alsén

PLAKAT OG UTSTILLINGSKATALOG
Knut Werner Lindeberg Alsén