Formålet til Ås kunstforening er å arbeide for kunnskap om og forståelse av visuell kunst, kunsthåndverk og beslektede uttrykksformer. 

Foreningen skal bidra til å synliggjøre kunst og kunstuttrykk som del av kulturen i Ås, samt være en rådgivende part for Ås kommune i kunst- og kulturpolitiske saker.