Samtidskunst med naturen som inspirasjonskilde

10.10.2020

UTSTILLING  OKTOBER 2020

Trippelutstilling med Ingebjørg Une Hagen, Åse-Marit Thorbjørnsrud og Berit Overgaard

UTSTILLINGSNAVN: Trippel Solo Vol 3.
VISNINGSSTED: Galleri D6 
UNDER VERNISSASJEN: Studentkoret «Mannskoret Over Rævne»


DAG & TID 

Lørdag 10. og søndag 11. oktober
Lørdag 17. og søndag 18. oktober
Åpning: Lørdag 10. oktober 

12.00 - 16.00
12.00 - 16.00
12.00


Arrangementet følger kommuneoverlegens og FHI sine smittevernregler.

Om utstillingen

Av Knut Werner Lindeberg Alsén

Med utstillingen «Trippel Solo vol.4», inviterer Ås kunstforening til en kunstopplevelse der naturen er benyttet som inspirasjonskilde til å speile samtiden vi lever i. De tre kunstnerne Ingebjørg Une Hagen, Åse-Marit Thorbjørnsrud og Berit Overgaard, alle er bosatt i Frogn og Ås, har siden 2007 stilt ut sine arbeider felles under gruppenavnet Trippel Solo.

– Dette er en utstilling foreningen har store forventninger til. Derfor regner vi med mange vil besøke oss for gode opplevelser begge helgene utstillingen varer, forteller kunstnerisk leder Ingjerd Aarseth i Ås kunstforening.

Trippel Solo oppstod da de tre kunstnerne, billedkunstner Ingebjørg Une Hagen, smykkekunstner Åse-Marit Thorbjørnsrud og tekstil- og billedkunstner Berit Overgaard stilte ut sammen for første gang i galleriet Varmbadet til Drøbak kunstforening i 2007. Samarbeidet deres bygger på gjensidig respekt for hverandres kunstneriske virke.

– Felles for oss er ønsket om å ta vare på nærheten til materialene og teknikkene, og samtidig som vi bevarer innholdet og utgangspunktet for fortellingene gjennom det håndverksmessige. Alle jobber med tidkrevende og langsomme prosesser som krever konsentrasjon og tilstedeværelse, hele tiden med overskudd nok til å holde fokus rettet mot det endelige verket, sier Ingebjørg Une Hagen.

– Vi har alle tre et budskap som er knyttet opp til naturen. Dette søker vi å reflektere over i våre arbeider gjennom kunstneriske uttrykk som speiler samtiden vi lever i, selv om våre uttrykksmåter, teknikker og materialer er forskjellige, sier Berit Overgaard.

– Fordelen med å stille ut sammen er selvsagt flere. Vi hjelper hverandre og diskuterer hvilke arbeider vi bør vise, og hvordan vi best kan utfylle og fremheve hverandres kunst i lokalene vi stiller ut i. I noen utstillingslokaler er det mest naturlig at vi lager tre separatutstillinger, andre lokaler krever at vi monterer arbeidene våre side om side, noe vi i hovedsak vil gjøre i Ås kunstforening. Det er dessuten mer avslappende enn når man står alene og fronter en separatutstilling, Åse-Marit Thorbjørnsrud.

Det er alltid tidkrevende, spennende og kunstnerisk utfordrende å lage en god kunstutstilling. En av fordelen med å være en gruppe er at trykket på den enkelte kunstner blir mindre, samtidig som vi erfarer at publikums opplevelse av et mangfold i kunstuttrykk er med på å berike kunstopplevelsen, utfyller Une Hagen.

Om Ingebjørg Une Hagen
Tematisk er kunstnerskapet preget av et vedvarende engasjement for økologi, natur og dyrevern. Gjennom sitt kunstneriske virke har hennes reiser fra Afrika til Svalbard vært viktige for inspirasjon, kunnskap og motivvalg. Under utstillingen i Ås Kunstforening vil hun som del av kunstnergruppen Trippel Solo, vise et utvalg verker fra siste års produksjon. Teknikken hennes er grafikk, collage, objekter og installasjon.

Ingebjørg Une Hagen bor og arbeider i Nordre Frogn, med ateliér i Storgata 33, Drøbak. Hun har sin utdanning fra Bergen Kunsthåndverkskole, Vestlandets Kunstakademi og Statens Kunstakademi, med hovedvekt på grafiske kunstteknikker. Etter endt kunstutdanning mottok hun Statens videreutdanningsstipend for studier av prehistorisk kunst i Zimbabwe.

Ingebjørg Une Hagen har hatt en rekke separatutstillinger, flere ganger på Høstutstillingen og er innkjøpt av Nasjonalgalleriet. Hun har også i 20 år undervist landskapsarkitektstudenter ved NMBU.

Om Åse-Marit Thorbjørnsrud
Sølv er Åse-Marit Thorbjørnsruds foretrukne materiale. Det er lett å forme og har stor spennvidde i fargenyanser, og i smykkene fokuserer hun på enkelhet, rytme, lys og skyggevirkninger. En viktig inspirasjonskilde for Thorbjørnsrud har vært origami, eller papirbretting. Hun bor midt i et landbruksdistrikt og blir påvirket av omgivelsene. Bevisstheten om presset på det biologiske mangfoldet blir nærværende, og ønsket om å sette søkelyset på naturens kompleksitet og hva den gir oss, er noe av drivkraften bak smykkene.

Hun er fasinert av insekter, deres form, deres farger og spesielt av måten de bygger sine bol på. For eksempel er vepsebolet en kompleks og vakker konstruksjon bygget opp av hjemmelaget papir. Hun bruker noen av de samme prinsippene i smykkene, der hun starter med en celle og så mangfoldiggjør dette til større konstruksjoner, hvor lyset blir fanget og forsterket.

Morens georginer er et tema Thorbjørnsrud har arbeidet med i flere perioder. Det startet som en hilsen til moren og en anerkjennelse av hennes omtanke, glede og stolthet over disse plantene. Arvegeorginene hennes er nå over 50 år. De må tas inn om høsten og plantes ut om våren, knollene tåler ikke frost. Gjennom dette årlige ritualet blir georginene noe mer en bare en blomst – de blir og en påminnelse om livets gang.

Åse-Marit Thorbjørnsrud tok svennebrev som gullsmed på Elvebakken Videregående skole i 1979. Siden har hun jobbet på verkstedet til Uni David-Andersen før hun tok videreutdanning på Guldsmedhøyskolen i København der det var mer fokus på kunst og design. I 1986 startet hun eget verksted og har siden vært med på utstillinger i inn- og utland.

Om Berit Overgaard
Tekstil- og billedkunstner Berit Overgaard arbeider med tekstil, maleri og installasjon. De siste 10 årene har hun jobbet med et tekstilt-miljø-prosjekt som heter ruteaakle.no, der hun tar for seg problematikken ved materialet plast, som nå forurenser områder over hele verden.

I dette prosjektet har hun vevet 18 store ruteåklær av plastmaterialer, og dermed knyttet det opp til vår gamle tradisjon med ruteåklær vevet av naturprodukter som ull og lin.

Dette prosjektet skiller seg sterkt fra hennes tidligere arbeider, som alle har vært figurative, ofte litterært inspirert. Hennes installasjoner er alle politiske, og sterk preget av hennes 4 års opphold i Moskva under Sovjettiden, og 3 år i Kirkenes, der hun hadde mye kontakt med russiske kunstnere under den tiden Sovjet Unionen gikk i oppløsning.

Billedkunstner Berit Overgaard bor og arbeider i Drøbak. Hun er utdannet ved Bergen Kunsthåndverkskole, Studieatelieret i Bergen og Statenslærerhøgskole i Forming, Oslo, der hun også var leder av Billedvev avdelingen i 8 år. Fra 1985 til 1987 var hun leder av fagorganisasjonen Norske Tekstilkunstnere. Overgaard har hatt en del offisielle utsmykkinger og innkjøp, alle billedvevnader. Fra hun ble profesjonell billedkunstner i 1979, har hun hatt 40 separatutstillinger og deltatt på Høstutstillingen 4 ganger.

Åpningen av Trippel Sol Vol 3. Foto: Erling Fløistad
Åpningen av Trippel Sol Vol 3. Foto: Erling Fløistad
(Fra venstre): Åse-Marit Thorbjørnsrud, Berit Overgaard og Ingebjørg Une Hagen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
(Fra venstre): Åse-Marit Thorbjørnsrud, Berit Overgaard og Ingebjørg Une Hagen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Ingebjørg Une Hagen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Ingebjørg Une Hagen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Åse-Marit Thorbjørnsrud Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Åse-Marit Thorbjørnsrud Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Berit Overgaard. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Berit Overgaard. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Grafisk design: Knut Werner Lindeberg Alsén
Grafisk design: Knut Werner Lindeberg Alsén

BILDER FRA UTSTILLINGEN 

KREDITERING 

KURATERING
Ingebjørg Une Hagen
Åse-Marit Thorbjørnsrud
Berit Overgaard

ÅPNING
Odd Vangen

KUNSTNERISK BIDRAG PÅ ÅPNINGEN 
Studentkoret «Mannskoret Over Rævne»

ANSVARLIG GALLERIVAKT
Vera Krogh

KOMMUNIKASJON
Knut Werner Lindeberg Alsén

PLAKATUTFORMING
Knut Werner Lindeberg Alsén

Fra kalenderen
OPEN CALL