Månedens kunstner oktober 2018

26.10.2018

Av Per Henrik Strand

Karen Patricia Lea
Karen Patricia Lea

Karen Patricia Lea

Karen Patricia Lea er født og oppvokst i Ås, hvor hun fortsatt bor og arbeider. 

Hun har studert maleri ved Einar Granum Kunstfagskole og ved Strykejernet Kunstskole i Oslo, og har i tillegg en mastergrad i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo.

Karen Patricia Leas arbeider strekker seg over et større tematisk område, hvor begreper som brudd, kontinuitet, flyktighet, stillstand, og tid utgjør en rød tråd. 

Med utgangspunkt i stills fra videoklipp, TV og film blir det spesifikke gjort om til noe generelt og tvetydig – beskjæring, kombinering av ulike gjennomskinnelige lag og blanding av kilder gjør at stillbildenes originale kontekst gradvis forsvinner, og motivenes mening forblir åpen.

– Selv om maleri er det som ligger mitt hjerte nærmest, jobber jeg også med broderi og tekst – ofte med utgangspunkt i sitater og ord tatt ut av sin opprinnelige sammenheng, sier Karen Patricia. 

Ved å klippe bort og legge til noe annet får teksten en annen slagkraft når enkeltord får bære verket alene. I broderiene blir pikslene gjengitt med tråd og sitatene eller kildene blir dermed tydelige i form av nøyaktighet, men også disse motivene unnslipper et fast narrativ – ingen av verkene skal ha en spesifikk betydning, og ingen, ikke heller kunstneren, sitter på en fasit.

mind-set 

Bildet Karen Patricia Leaer stiller ut i utstillingsvinduet til OPTIKER-K i Ås har hun kalt «mind-set».

«mind-set» av Karen Patricia Leaer
«mind-set» av Karen Patricia Leaer