Krukker og bein

05.09.2020

UTSTILLING  SEPTEMBER 2020

Dobbeltutstilling med Andrea Muribø og Helle Høeg Voldstad

UTSTILLINGSNAVN: Krukker og bein
VISNINGSSTED: Galleri D6 
UNDER VERNISSASJEN: Anna Chen Lillemo fra Ås kulturskolen (fiolin).  


DAG & TID 

Lørdag 5 og søndag 6 
Lørdag 10. og søndag 11.
Lørdag 12. og søndag 13. 
Åpning: Lørdag 5. september 

12.00 - 16.00
12.00 - 16.00
12.00 - 16.00
12.00


Arrangementet følger kommuneoverlegens og FHI sine smittevernregler.

Om utstillingen

Av Knut Werner Lindeberg Alsén

Smykkekunster Andrea Muribø og keramiker Helle Høeg Voldstad åpner årets første kunstutstilling arrangert av Ås kunstforening. 

– Vi er svært glade for at vi endelig kan invitere publikum til gode kunstopplevelser i Ås, sier Odd Vangen, nyvalgt leder for foreningen.

Krukker og bein
Andrea Muribø presenterer sine siste smykker og skulpturer. Hovedmaterialene er strå og reinsdyrhorn som hun har sanket langs Varangerfjorden i Øst-Finnmark, hvor hun har bodd de siste to årene. Helle Høeg Voldstad lager keramiske objekter. Ofte henter hun former fra funksjonelle bruksting, med et mål om at de skal utvikle seg til autonome
objekter.

Smykkene til Muribø er laget på intuitive og enkle måter der gjenstandene hun omgir seg med er utgangspunkt for smykkets opprinnelse. Emnenes opprinnelige former bevares inn i møte med metallene og formes på nye måter gjennom tradisjonelt smykkehåndverk.

I utstillingen vil Muribø også presentere et utvalg øredobber. Disse er som små bærbare skulpturer. Materialvalgene er originale, og hun skaper en tidløs atmosfære i arbeidene.

Helle Høeg Voldstad lager keramiske objekter. Ofte henter hun former fra funksjonelle bruksting, med et mål om at de skal utvikle seg til autonome objekter. Gjennom å la tilfeldighetene slippe til får objektene egenart og autonomitet. Materialet og prosessen i seg selv besitter svar og kunnskap som oppdages ved studie og eksperimentering.

Verkene til Helle Høeg Voldstad har i seg kvaliteter som særlig representerer kunsthåndverkets særegenhet og styrke: For det første er de preget – ja, i grunnen helt dekket – av håndens personlige, ekspressive avtrykk. Og det er nettopp håndens avtrykk som gjør kunsthåndverket til industriens og masseproduksjonens motsats.

Både Muribø og Høeg Voldstad er medlemmer i Norske kunsthåndverkere. 

Om Andrea Muribø
Andrea Muribø ble uteksaminert med en grad i metall- og smykkekunst fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2015. Et bredt spekter av materialer og tradisjonelle håndverksteknikker er del av den kunstneriske praksisen hennes. I Muribøs arbeider viskes skillet mellom råmaterialet og bearbeidingen ut og spørsmål knyttet til forholdet mellom bevaring og det forgjengelige blir sentrale. Arbeidene hennes er bærbare men kan også stå alene som skulpturer.

Om Helle Høeg Voldstad
Helle Høeg Voldstad (1989) er utdannet innen keramikk. Hun tar master ved Kunsthøgskolen i Oslo og har også bakgrunn fra Einar Granum Kunstfagskole og Glasgow School of Art. Hun er opptatt av de skulpturelle og maleriske kvalitetene ved keramiske bruksting, og henter inspirasjon fra keramikkens historiske arkiv for å utvikle sitt eget formspråk. I det ferdige resultatet ønsker hun at spor fra arbeidsprosessen skal være synlig. Som en signatur etterlater hun merker etter hendene sine og verktøyet hun bruker.Odd Vangen under åpningen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Odd Vangen under åpningen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Ingjerd Aarseth, leder av Kunstnerisk råd, i samtale med keramiker Helle Høeg Voldstad. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Ingjerd Aarseth, leder av Kunstnerisk råd, i samtale med keramiker Helle Høeg Voldstad. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Under åpningen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Under åpningen. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Grafisk design: Knut Werner Lindeberg Alsén
Grafisk design: Knut Werner Lindeberg Alsén

BILDER FRA UTSTILLINGEN 

KREDITERING 

KURATERING
Andrea Muribø
Helle Høeg Voldstad
Ingjerd Aarseth

ÅPNING
Odd Vangen
Ingjerd Aarseth

KUNSTNERISK BIDRAG PÅ ÅPNINGEN 
Anna Chen Lillemo (Kulturskolen i Ås)

ANSVARLIG GALLERIVAKT
Vera Krogh

KOMMUNIKASJON
Knut Werner Lindeberg Alsén

PLAKATUTFORMING
Knut Werner Lindeberg Alsén

Fra kalenderen
OPEN CALL