Månedens kunstner oktober 2023

04.10.2022

Av Birger Eikenes

Ruth Sissel Foss  

Ruth Sissel Foss er månedens kunstner i oktober. Hun er opprinnelig utdannet motedesigner og produktutvikler fra München, men har også utdanning som faglærer i formgivingsfag og har undervist både i søm, mote og tegning ved flere videregående skoler. 

Hun har dessuten vært lærer i tegning og grafikk ved Høgskolen i Oslo avd. EST. I seks år var hun tilknyttet Atelier Nord i Oslo, og der fikk hun sin grafikerutdanning. 

Hun har i mange år hatt eget verksted i Ski, og har siden 2004 vært en del av kunstnerfellesskapet på Atelier Norderås.

Ruth Sissel Foss var også månedens kunstner i oktober 2019 og mai 2021.Seks X 

Bildet Ruth Sissel Foss stiller ut hos Optiker Ø Krogh i Ås er et grafisk trykk i blandingsteknikk med tittel «Seks X».


Norderås i november. Av Jorunn Orset
Norderås i november. Av Jorunn Orset