Mona Grønstad og Morten Gran

22.04.2024

UTSTILLING  APRIL 2024

I 2023 utlyste Ås kunstforening et Open Call der vi inviterte profesjonelle kunstnere over hele landet til å søke om utstillingsplass hos foreningen. Det kom inn 58 søknader. Juryen valgte foreløpig ut  8 kunstnere og ett kunstnerkollektiv til å stille i løpet av 2024 og 2025. 

Mona Grønstad og Morten Gran er invitert til å holde den andre utstillingen. Begge har tilhørighet til Ås. 

Utstilling med Mona Grønstad og Morten Gran

DYRISKE ERINDRINGER 
VISNINGSSTED: Ås kulturhus 
UNDER VERNISSASJEN: Offisiell åpning, hilsner. musikkinnslag med Morten Gran, og samtaler med begge kunstnerne.  


DAG & TID 

Lørdag 20. og søndag 21. april 
Lørdag 27 og søndag 28. april 
Åpning: Lørdag 20. april 

12.00 - 16.00
12.00 - 16.00
12.00


Av Knut Werner Lindeberg Alsén

Utstillingen "Dyriske erindringer" som stilles ut i Ås kunstforening er et fellesprosjekt med Mona Grønstad og Morten Gran. Teknikkene er tresnitt, tegning, maleri og skulptur. (Les kunstnernes egen beskrivelse under)

Om Mona Grønstad 

Mona Gønstad har hatt en rekke separat - og kollektiv utstillinger i Norge og Norden. Mona er innkjøpt offentlig og har mottatt flere priser og stipender. Hun er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS), og har blant annet tatt kurs i al fresco teknikk ved Muralverkstedet på Lilleborg. Hun har hatt mange verv i kunstorganisasjoner, og er medlem i Billedkunstnerne i Oslo og Akershus, Landsforeningen Norske Malere og Norske Billedkunstnere. 

Mona arbeider mye med akvarell, og lager «Land-art-prosjekter» som en forlengelse av akvarellene. Hun er oppvokst nært skogen, på Rena i Østerdalen, derfor føles det også riktig for henne å benytte tre som materiale i kunsten. 

De siste to år har hun sammen med sin kollega Morten Gran arbeidet med etablering av en kunstfestivalen Kunstarena på Rena, på barndomshjemmet i Østerdalen.

Om Morten Gran

Morten Gran har vært aktiv billedkunstner siden gjennombruddet i 1996. Morten er autodidakt, og medlem i Norske Billedkunstnere, Norsk Billedhuggerforening og Bildende Kunstnere Akershus. 

Morten har fått en rekke stipender, har hatt syv separatutstillinger, og deltatt flere ganger på Østlandsutstillingen og vært presentert på Høstutstillingen. I 2007 hadde han en stor utstilling hos Blomquist.

Morten arbeider hovedsakelig med maleri, men etter hvert også med performance, lyd og skulptur. Skulpturene er en krysning mellom det dyriske og det menneskelige, der uttrykket er grovt og viser tydelige spor etter verktøyet.

Morten er medarrangør og kurator for Kunstarena, en kunstfestival på Rena. 

Mona Grønstad og Morten Gran. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Mona Grønstad og Morten Gran. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Mona Grønstad. Morten Gran. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Mona Grønstad. Morten Gran. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Morten Gran. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Morten Gran. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
Bilde Mona Grønstad og Morten Gran. Grafisk design: Knut W.L. Alsén
Bilde Mona Grønstad og Morten Gran. Grafisk design: Knut W.L. Alsén

Hør Mona Grønstad og Morten Gran fortelle om utstillingen 


Dyriske erindringer

Kunstnernes beskrivelse: 
Teknikkene er tresnitt, testing, maleri og skulptur.

Morten har en serie med tresnitt hvor husdyra våre blir portrettert, mens Mona tar for seg villdyrene. 

I bildene får dyra en egen tilnærming og personlighet. Husdyra har vi avlet frem og formet de til økonomiske matprodusenter, samtidig er de imponerende dyr med særegne uttrykk. Gjennom oppveksten har de vært med å knytte oss til vår hang etter å kjenne til kontakten med dyr, som binder oss til tilværelsen.

I skulpturene kan vi se forbindelsen mellom menneske og dyr. De er ofte sammensatt gjennom at de er en blanding av menneske og dyr, ofte med dyrehode og menneskekropp. De er grovt utskåret og med uttrykk hvor noen er er sarte og andre stråler av selvtillit. Skulpturene kan ses på som en gjeng, som holder sammen, på tross av å være svart forskjellige.

De ville dyra er litt mer på avstand, selv om man kan oppsøke de i dyreparker ol. Vi kan følge med på de, når de setter igjen spor i snøen og vi kan spore de og kanskje oppdage hvor de holder til. De er noen gange nysgjerrige på oss mennesker, men holder seg på avstand. Gjennom litteraturen får vi ofte et nostalgisk forhold til de ville dyra. Men får også gjennom nyhetsbilde, en kunnskap om hvordan bestandene holdes på et lavt nivå. Spesielt er rovdyra truet og vi opplever sterke uenigheter om hvor mye de skal jaktes på.

Når man jobber med kunst på denne måten er man veldig vár for ting som skjer rundt en. Plutselig fikk vi se en artikkel om at på Rena er det ei elv som renner gjennom området til forsvaret, »Ygla», den ligger rett ved siden av flyplassen. Der gyter ørreten, og en unik fauna, som normalt er skjemet for inngrep. Rundt en slik flyplass har det nå kommet regler om at det skal være en sone fri for bl.a. elver, og forsvaret setter hardt mot hardt og vil flytte elva. - Lokalt er det en liten naturkatastrofe. Hva skjer med fisk og andre levende vesener? Slik oppsto den store akvarellen «Elven som måtte flyttes».

Vi tror jo det er så mange ville dyr i verden. - Det er 4% prosent av biomassen på jorda som er vill. 60% av dyrene bruker vi mennesker som husdyr. Oss mennesker utgjør 36%. Det vi er opptatt av i denne sammenhengen er den lille prosenten som får disse møtene med villdyrene til å være unike.

Dyrene blir på en måte litt mennesker når vi ser på dem. Ofte når vi ser på dem har de menneskelige trekk.

«... de dyrene som fremfor alt gjør oss til mennesker er de som har levd uten nevneverdig kontakt med oss, og uten behov for oss». (Vetlesens essay i Morgenbladet (48/2023))

KURATERING
Mona Grønstad og Morten Gram

UTSTILLINGSKOMITÉ
Styret i Ås kunstforening

BIDRAG PÅ VERNISSASJEN
Musikkinnslag med Morten Gran, hilsner og samtale med kunstnerne. 

KOMMUNIKASJON
Knut Werner Lindeberg Alsén

PLAKATUTFORMING
Knut Werner Lindeberg Alsén 

TRYKK
Logotrykk