Månedens kunstner januar 2022

04.01.2022

Av Birger Eikenes

Wenche Haug

Wenche Haug er månedens kunstner i januar. Første del av måneden stiller hun ut fotoet «Høst i parken», et foto fra NMBU-parken, hos Optiker Ø Krogh i Ås. Siste del av måneden stiller hun ut «Tankefull», en dobbelteksponering, altså to bilder på hverandre.

Wenche Haug er pensjonist og har foto og fotobehandling som sin store lidenskap. Hun har gjennomført nettkurs hos fotograf Erik Nordby fra 2014 til 2021, med tett og god oppfølging underveis.

Hun har tidligere stilt ut bilder i regi av Iris fotogruppe og i tillegg hatt separatutstillinger på Ås bibliotek og Ås stasjon. Dessuten har hun deltatt på en høstutstilling hos Preus fotomuseum i Horten.

Høst i parken

Første fotografiet Wenche Haug stiller ut hos Optiker Ø Krogh i Ås, er «Høst i parken», et foto fra NMBU-parken, Siste del av måneden stiller hun ut «Tankefull», en dobbelteksponering, altså to bilder på hverandre. 

Tankefull

Siste del av måneden stiller hun ut «Tankefull», en dobbelteksponering, altså to bilder på hverandre.

Tankefull. Av Wenche Haug
Tankefull. Av Wenche Haug
Høst i parken. Av Wenche Haug
Høst i parken. Av Wenche Haug